• OBJAVLJENO: 07.11.2019.
Iako je bilo najavljeno za danas, pregovarački timovi Vlade BPK Goražde i Nezavisnog strukovnog sinidkata radnika zaposlenih u zdravstvu
Nisu potpisali Protokol o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji BPK Goražde

Iako je bilo najavljeno za danas, pregovarački timovi Vlade BPK Goražde i Nezavisnog strukovnog sinidkata radnika zaposlenih u zdravstvu nisu potpisali Protokol o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji BPK Goražde, na koji je Vlada BPK Goražde dala saglasnost.

Sastanaku pregovaračkih timova prisustvovala je i premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu odbio je potpisati ovaj Protokol, ističući primjedbe na okvirni rok za vođenje pregovora koji je u skladu sa Zakonom o radu, do 45 dana. Iako je ovaj rok u skladu sa Zakonom o radu, Nezavisni strukovni sinidkat zahtijeva da rok za pregovore bude kraći.

Kako je istaknuto danas, od samog imenovanja Vlada BPK Goražde je spremna  na pregovore sa Sindikatom.

„U junu mjesecu 2019.godine, u usmenom razgovoru sa predsjednikom Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu, pozvali  smo na otpočinjanje pregovora.  Međutim, oni su nam tad usmeno rekli da očekuju stav s federalnog nivoa. U međuvremenu, mi smo počeli pregovore sa drugim sinidkatom, to jeste sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije. Od početka, ova Vlada bila je spremna da razgovara i sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu o problemima zdravstvenih radnika i u krajnjem slučaju, spremna je i na potpisivanje novog kolektivnog ugovora,  jer  je stari istekao u februaru mjesecu 2019.godine“-istaknuo je ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Eniz Halilović.

Prema riječima predstavnika pregovaračkog tima ispred Nezavisnog strukovnog sinidkata radnika zaposlenih u zdravstvu Emira Baščelije, ovaj pregovarački tim nema mogućnsot potpisati ovaj protokol, jer nisu uvažene njihove primjedbe.

„Nažalost opet se sve odlaže i odgađa, što ne ide u dobrobit nikome, ali ja želim biti optimista zašto što je na ovom sastanku bila i premijerka i nadam se da ćemo postići određene rezultate i krenuti   u ozbiljnije pregovore i na kraju postići dogovor. Mi smo iznijeli svoja dva suštinska zahtjeva, da se poboljšaju uslovi u zdravstvu kako bi bilo bolje i osoblju i pacijentima, u pogledu zanavljanja opreme kako statične, tako i pokretne, te da se potpiše Granski kolektivni ugovor“-riječi su Emira Baščelije.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.