• OBJAVLJENO: 26.11.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 27.redovnu sjednicu
U skupštinsku proceduru upućen prijedlog Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2019.godinu

Na početku sjednice, Vlada je razmatrala i dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućen je prijedlog Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2019.godinu u iznosu od 17.934.841,00 KM.

Vlada je dala načelnu saglasnost premijerki i ministru za privredu za vođenje pregovora o ustupanju na korišćenje neperspektivne vojne imovine u kasarni Šišeta privrednom društvu „Bosnaplastik“ za proizvodnju pet ambalaže.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, usvojene su i dvije odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2019.godinu. Prva odluka odnosi se na usmjeravanje namjenskih sredstava od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke u iznosu od 5.000 KM u budžet MSŠ „Enver Pozderović“ za podršku u nabavci školske lektire, a druga na donaciju Federalnog ministarstva finansija Centru za socijalni rad u iznosu od 4.700 KM.

Direkciji za robne rezerve BPK Goražde data je saglasnost za nabavku 9.300 litara lož ulja i 25,2 tone drvene peleti.

Na kraju sjednice, Vlada je imenovala novog koordinatora za saradnju sa dijasporom.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.