• OBJAVLJENO: 26.12.2019.
NAKON USVAJANJA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA BPK GORAŽDE
Bosansko-podrinjski kanton Goražde prvi je od kantona u FBiH ispoštovao obavezu i osigurao egzistencijalnu naknadu nezaposlenim demobilisanim borcima

Tim povodom, ministar za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edin Aganović na današnjoj press konferenciji govorio je o razlozima donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde.

Osnovni razlog donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde je usklađivanje sa federalnim zakonima koji regulišu oblast boračko-invalidske zaštite, ali i poboljšanje važećeg  zakonskog rješenja BPK Goražde,  u cilju otklanjanja uočenih nedostataka u primjeni istog.

Između ostalog, Zakonom  o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica Federacije BiH,  nametnuta je obaveza kantonima da kroz zakonsko rješenje obezbijede   egzistencijalnu naknadu nezaposlenim demobilisanim borcima mlađim od 57 godina života koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih.

Prema riječima ministra Edina Aganovića, Bosansko-podrinjski kanton Goražde jedan je od prvih kantona u FBiH koji je zakonski stvorio pretpostavke za ostvarivanje ovog prava, ali i uvažio odredbe  zakonskog rješenja FBiH iz 2017.godine, kojim je propisana definicija branioca.

„Na osnovu dosadašnjih iskustava u primjeni važećeg Zakona, ukazala se potreba za  redefiniranjem i uređenjem određenih prava.  Na osnovu ranijih kriterija u praksi  dolazilo se do otežane primjene,  odnosno raspoređivanja raspoloživih finansijskih sredstava i dodjele pripadnicima boračke populacije koji su u stvarnoj potrebi.   Ovim izmjenama i dopunama Zakona, na zadovoljstvo boračke populacije, bit će omogućena kvalitetnija provedba propisa,  jer  predviđeno je da uslove, način i kriterije za realizaciju utvrđenih prava donosi Vlada posebnim propisom,  na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja.  Dakle, krenuli smo u jedan novi koncept rada Ministarstva za boračka pitanja gdje će se više voditi računa o prioritetnim davanjima kroz pojedina prava,  tako da se nadamo da će sredstva biti raspoređena onim kojim je to najpotrebnije. Želim da kažem da je to veća odgovornost za službenike, ali i  ministra  koji će raditi na uvođenju u prava.  Ovu priliku iskoristio bih da se zahvalim kompletnoj Vladi BPK Goražde i svim zastupnicima u Skupštini kantona koji su podržali ovaj zakon“-kazao je ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović na današnjoj press konferenciji.

Zahtjeve za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu nezaposleni demobilisani borci će moći podnositi službama za boračko invalidsku zaštitu već od januara mjeseca 2020.godine, a za ostala prava u zavisnosti od dinamike donošenja podzakonskih akata.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.