• OBJAVLJENO: 27.12.2019.
ODRŽANA 35. REDOVNA SJEDNICA VLADE BPK GORAŽDE
U cilju poboljšanja zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama na području BPK Goražde, Vlada BPK Goražde usvojila odluke o isplati novčanih sredstava u iznosu od 154.000KM

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj sjednici usvojila je odluke o isplati novčanih sredstava JZU „Kantonalna bolnica“ BPK Goražde na ime nabavke sanitetskog vozila i medicinske opreme koja se odnosi na nabavku elektrokardiograma (EKG) aparata, nabavku frižidera za čuvanje krvi i krvnih sastojaka, transportnog frižidera za krv i krvne derivate sa odgovarajućim temperaturnim senzorima i ručki za endoskopski aparat, u ukupnom iznosu od 127.000 KM te odluku o isplati novčanih sredstava JU „Dom zdravlja“ Foča-Ustikolina na ime nabavke biohemijskog analizatora u iznosu od 20.000 KM.

Takođe, na prijedlog ministarstva, usvojena je odluka o isplati novčanih sredstava JZU“ Kantonalna bolnica“BPK Goražde u iznosu od 7.000 KM na ime finansiranja izrade Idejnog projekta dogradnje u otvorenom atriju, promjena namjene i adaptacije prostorija u prizemlju ove zdravstvene ustanove za potrebe uspostave Hemodijaliznog centra.

Na prijedlog Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je usvojila odluku o odobravanju Programa unaprjeđenja usluga javnih preduzeća u BPK Goražde za 2019.godinu. Pored komunalnih preduzeća sa prostora našeg kantona, kroz Program je podržano i JP RTV BPK Goražde.

Usvojena je odluka o isplati subvencija za drugo i treće polugodište profitne marže privrednom društvu „Fortex“d.o.o. Goražde te zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK Goražde da može dati saglasnost na Godišnji plan gospodarenja šumama u državnoj svojini na području BPK Goražde za 2020.godinu.

Takođe, na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada BPK Goražde utvrdila je nacrt Zakona o taksi prijevozu u BPK Goražde te ga uputila u skupštinsku proceduru te donijela odluku o odobravanju novčanih sredstava za isplatu druge tranše za implementaciju projekta „Pro-Poso“ u 2019.godini.

S ciljem unaprijeđenja uslova za odvijanje nastavnog procesa u obrazovnim ustanovama na području našeg kantona, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, usvojila je niz odluka i zaključaka.

Svojim zaključkom Vlada BPK Goražde dala je saglasnost JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za pokretanje procedure na realizaciji projekta Opremanje fiskulturne sale u područnoj školi Osanica, JU OŠ „Prača“ u Prači za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Razvoj matematičkih kompetencija učenika te zaključak kojim se daje saglasnost JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Unaprjeđenje nastave matematike kroz razvijanje matematičkih kompetencija kod nastavnika-nastava matematike definisana ishodima učenja“.

Takođe, Vlada je dala saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Aneksa Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde kao i studenata dislocirane nastave Mašinskog fakulteta.

Na prijedlog Ministarstva, usvojena je odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama sa područja BPK Goražde, te odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK Goražde d.o.o. na ime dvanaeste tranše za 2019.godinu.

Na današnjem zasjedanju, na prijedlog Ministarstva za finansije BPK Goražde, Vlada je usvojila odluku o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu BPK Goražde za mjesec novembar i decembar 2019.godine.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost za angažovanje stalnog sudskog vještaka građevinske struke iz Goražda za obavljanje poslova procjene vrijednosti stanova, poslovnih prostora i objekata druge namjene koji su u vlasništvu BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, Vlada je usvojila  Rješenje Policijskog komesara o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja, municije i hladnog oružja

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde usvojila je i odluku o odobravanju novčanih sredstava UNDP-u na ime uplate drugog dijela doprinosa za projekat Integrisanog lokalnog razvoja te primila k znanju Informaciju o aktivnostima Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose u vezi uspostave Registra zaposlenih i imenovanih lica u javnom sektoru.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.