• OBJAVLJENO: 12.01.2004.
Javnosti predstavljen Program rada Ministarstva za boračka pitanja

Prvom press konferencijom na kojoj je javnosti predstavljen program rada Ministarstva za boračka pitanja, Služba za odnose sa javnošću Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela je sa realizacijom “Plana predstavljanja Programa rada Vlade BPK Goražde u 2004. godini”.

Prioritet kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja u 2004. godini je pomoć u rješavanju stambenih pitanja i izgradnja 10-15 stambenih jedinica za potrebe boračkih populacija, istakla je ovom prilikom ministrica za boračka pitanja Nermana Sofović.

U ovoj godini kantonalno Ministarstvo za boračka pitanja nastaviće sa praćenjem i sprovođenjem dodatnih prava boračkih populacija kao što je obezbjeđenje primarne zdravstvene zaštite korisnika BIZ-a koji se ne mogu osigurati po drugom osnovu, subvencioniranje troškova prijevoza, podizanje šehidskih nišana, stipendiranje djece i ostala prava, koja bi uskoro trebala biti regulisana  i kantonalnim Zakonom o dopunskim pravima boraca u BPK Goražde.

“Limitirajući faktor za realizaciju ovog programa je nedostatak finansijskih sredstava, jer samo za regulisanje dodatnih prava boračkih populacija čiji broj je upravo najveći na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde potrebno je u kantonalnom budžetu izdvojiti oko milion konvertibilnih maraka”- ističe ministrica Sofović.

Prema njenim riječima, rješenje je u prodornijem nastupu prema resornom federalnom mnistarstvu i traženju sredstava i pomoći van Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koje objektivno nije u stanju budžetski podržati potrebe ovog ministarstva.

Tokom ovog i narednog mjeseca svoje programe rada za 2004. godinu predstaviće i ostala mnistarstva i direkcije u sastavu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.