• OBJAVLJENO: 19.02.2004.
Potpisan sporazum o saradnji sa predstavnicima španske humanitarne organizacije
Višestruka pomoć u opremanju obrazovnih institucija

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde mr. Salko Obhođaš potpisao je 19.02. 2004. sporazum o saradnji sa predstavnicima španske humanitarne organizacije“ Cooperacion Balkanes” , koja u okviru projekta “Pomoć djeci Balkana”, djeluje na području ovog kantona od 1996. godine.

Pomoć se ogleda u organizovanju jednomjesečnog ljetovanja bosanske djece u Španiji, u organizovanju kurseva za učenje španskog jezika, te u opremanju obrazovnih institucija. Konkretno, posredstvom humanitarne organizacije “Cooperacion Balkanes” do sada je, pored organizovanja ljetovanja, u područje ovog kantona uloženo oko 69.000 KM i to: za opremanje fiskulturne sale u O.Š. “Husein ef. Đozo” u Goraždu, uvođenje grijanja u OŠ “Ustikolina” u općini Foča-Ustikolina i nabavku žaluzina za Srednju stručnu školu “Džemal Bijedić” u Goraždu.

U 2004. godini ova humanitarna organizacija planira obezbijediti još 69 000 KM za uvođenje grijanja u osnovnoj školi u Osanici, općina Goražde, a ako bude dovoljno sredstava i za druge škole koje nemaju grijanja.

U saradnji sa goraždanskim prosvjetnim radnicima i kantonalnim Ministarstvom obrazovanja, nauke i kulture, predstavnici organizacije “Cooperacion Balkanes” uskoro će osnovati Udruženje građana pod nazivom “Pomoć djeci BPK Goražde”, čijim djelovanjem bi se omogućilo efikasnije implementiranje sredstava i pomoći stranih donatora.

Na sastanku u kantonu izražena je i namjera kantonalnih zvaničnika da stupe u kontakt sa španskom provincijom Pomferada u kojoj se nalazi sjedište ove humanitarne organizacije.

“U tom smislu, imamo namjeru uputiti pismo predsjedniku ove španske provincije u kojem bi izrazili zahvalnost za svu pomoć, te činom bratimljenja učvrstiti veze koje nas, posredstvom humanitarne organizacije “Cooperacion Balkanes” već duže vrijeme vežu sa stanovnicima Španije” – riječi su premijera BPK Goražde mr. Salka Obhođaša.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.