• OBJAVLJENO: 20.02.2004.
Na sastanku sa rukovodiocima i predstavnicima kantonalnih službi analizirano ubiranje javnih prihoda
Samo zajedničkim radom, do efikasnijeg ubiranja javnih prihoda

Analiza ubiranja javnih prihoda, bila je tema sastanka koju je premijer BPK Goražde, mr. Salko Obhođaš, nakon nedavnog susreta sa premijerom Federacije BiH dr. Hadžipašićem, organizovao sa rukovodiocima i predstavnicima kantonalnih službi u čijoj djelatnosti je ova oblast rada.

Sastanku su, pored premijera, prisustvovali: predsjedavajući Skupštine BPK Goražde dr. Alija Begović, kantonalni ministri finansija i unutrašnjih poslova Milenko Grujić i Nusret Sipović, rukovodioci kantonalnog Poreskog ureda, Uprave za inspekciju i Zavoda zdravstvenog osiguranja: Behudin Forto, Midhat Hadžiomerović i Elvedina Zec, te predstavnici Odjeljenja finansijske policije u Goraždu: Izet Hadžić i Hazim Bajraktarević.

Prema analizi kantonalnog Poreskog ureda, poreski prihod u 2003. godini na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde veći je za 11,19% u odnosu na 2002. godinu i u protekle dvije godine evidentan je napredak u naplati javnog prihoda. Ipak, ne treba zanemariti ni podatak koji je iznio rukovodilac Poreskog ureda Behudin Forto, da se u mjesecu januaru 2004. godine bilježi pad poreskog prihoda od 18,12 % koji je najviše izražen kod naplate visokotarifnih proizvoda (19,05%), poreskih usluga u građevinarstvu (21%) i poreza na plaću (čak 45,65%).

Interesantan je i podatak da je rekordan porast prihoda na području BPK Goražde od 33,42% bio u mjesecu decembru 2003. godine, što gospodin Forto objašnjava pojačanim inspekcijskim nadzorom, te kontrolom koju je na ovom području, u tom periodu vršio specijalni tim Poreskog ureda Federacije.

Konačnom popunom sastava kantonalne Uprave za inspekcijske poslove, skorim prijemom tržišnog i šumarskog inspektora, te boljom opremljenošću ovog ureda, prema riječima direktora ove uprave Midhata Hadžiomerovića, pojačaće se efikasnost rada inspekcije, posebno u oblasti šumarstva , gdje je evidentiran poražavujuće, najmanji prihod.

Bitno je pojačati spregu poreskih i inspekcijskih organa sa policijom, a kako je istakao komesar policije BPK Goražde Samir Džebo, više pažnje treba posvetiti podnošenju krivičnih prijava za utaju poreza. Jedan od načina ubiranja prihoda, kaže on, je i naplata kazni za prekovremeni rad ugostiteljskih objekata, a 300-400 napravljenih službenih zabilješki o prekoračenju radnog vremena, dovoljan su pokazatelj za ovu tvrdnju.

Na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde evidentirana su i velika dugovanja po osnovu zdravstvenog doprinosa, posebno radnika preduzeća koja su nastala tranformacijom bivše HI “Azot”.

Na ovom sastanku naglašen je između ostalog i problem nepostojanja koordinacije i mehanizama naplate javnih prihoda, te zaključeno da svaka služba, polazeći od konkretnih problema u svom resoru, preloži odgovarajuće mjere s ciljem rješavanja nastalih problema, te da se ovakvi i slični sastanci održavaju redovno.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.