• OBJAVLJENO: 15.03.2004.
Ministarstvo finansija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Saopćenje za javnost

U okviru akcije “Borba protiv nezakonitosti u prometu roba”, inspekcijske službe Uprave za inspekciju BPK Goražde, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim nadležnim organima, u narednom periodu vršiće intezivnu i kontinuiranu kontrolu zakonitosti i ispravnosti rada na pijacama, uličnim prodajama i drugim prodajama izvan poslovnih i pijačnih prostora na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa posebnim akcentom na kontrolu roba u tranzitu, kao i kontrolu roba koja se transportuje na svim putnim pravcima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

U skladu sa Zakonom o trgovini i drugim normativnim aktima, protiv prekršilaca poduzimaće se najoštrije mjere, kao što su oduzimanje robe i druge zakonom predviđene radnje.

Ministarstvo finansija poziva sve građane da učestvuju u ovoj zajedničkoj akciji  i daju svoj doprinos u borbi protiv nezakonitosti u prometu roba. Svoje prijave o nezakonitoj trgovini ili neizdavanju računa, građani mogu dostaviti službenicima na slijedeće brojeve telefona:

  • Ministarstvo finansija                                              038/224-265
  • Uprava za inspekcijske poslove                           038/228-639
  • Porezna uprava F BiH – Kantonalni ured       038/228-541  lokal 12
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova                      038/221-125  lokal 127

122 –  broj za hitne slučejeve; e-mail  : mupbpkpo@bih.net.ba

Svaka prijava o nezakonitoj trgovini tretiraće se kao anonimna i nijedan službenik neće tražiti identifikaciju pozivaoca.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.