• OBJAVLJENO: 31.01.2020.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Stav Vlade BPK Goražde je uvažiti zdravstvene radnike u njihovim zahtjevima za povećanje plate, ali samo u onom iznosu koji neće biti na štetu funkcionisanja cjelokupnog zdravstvenog sistema u BPK Goražde

Nakon potpisivanja Sporazuma o pregovaranju između pregovaračkih timova Vlade BPK Goražde i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu, Vlada BPK Goražde poduzimala je niz aktivnosti koje bi imale za cilj potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Dogovor nije postignut a pregovori su jednostrano prekinuti od strane Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde.

Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, ispoštovana je većina zahtjeva koje je Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu BPK Goražde uputio prema Vladi BPK Goražde, a koji su se odnosili na stvaranje boljih uslova za rad kroz nabavku opreme te potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Zahtjev koji se odnosio na povećanje plaća radnicima u zdravstvu, odnosno konkretno povećanja koeficijenata od 0,4, Vlada BPK Goražde nije mogla ispoštovati iz razloga što bi prema podacima Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde i menadžmenta zdravstvenih ustanova to povećanje ugrozilo funkcionisanje cjelokupnog zdravstvenog sisteme na području BPK Goražde.

„Prvi zahtjev koji se tiče poboljšanja uslova rada u zdravstvenim ustanovama na području BPK Goražde je konkretiziran nabavkom opreme u 2019.godini, za koju je Vlada, odnosno resorno ministarstvo izdvojilo oko 200.000 KM, a drugi zahtjev sindikata je na kojem mi insistiramo i danas , odnosi se na potpisivanje Kolektivnog ugovora. Što se tiče trećeg zahtjeva koji se odnosi na povećanje koeficijenata za 0,4, mi smo taj zahtjev razmotrili i u skladu sa finansijskim mogućnostima Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, nismo mogli udovoljiti tom zahtjevu, ali smo s ciljem potpisivanja Kolektivnog ugovora ponudili da to povećanje sada bude 0,1, a da u skladu sa mogućnostima Zavoda to povećanje ide postepeno. Ono što smo tražili od Sindikata na našem posljednjem sastanku jeste upravo ono što treba da bude u interesu svih građana BPK Goražde, a to je da se napravi kompromis i s jedne i s druge strane, i da se potpiše Kolektivni ugovor, a ukoliko se to ne može postići dogovorom, onda da se u skladu sa Zakonom i Uredbom formira Mirovno vijeće i to na način da predstavnici Sindikata predlože svog člana vijeća, Vlada svog, a oko trećeg člana zajednički bi se trebali dogovoriti. Mirovno vijeće imalo bi zadatak zadatak da u roku od pet dana pokuša približiti stavove s ciljem postizanja dogovora“-istaknula je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.