• OBJAVLJENO: 28.02.2020.
Na 43.redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  
Za prava boraca i članova njihovih porodica, čija je realizacija regulisana u danas usvojenim pravilnicima, obezbijeđeno 430.000 KM

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 43.redovnoj sjednici razmatrala je prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja te dala saglasnost na niz pravilnika kojima se regulišu prava boraca i članova njihovih porodica utvrđena u Zakonu o dopunskim pravima branilaca BPK Goražde.

Usvojeni su pravilnici o uslovima, načinu i kriterijima za ostvarivanje drugih prava u skladu sa posebnim propisom; za odobravanje jednokratne novčane pomoći za socijalne potrebe braniocima i članovima njihovih porodica BPK Goražde; za ostvarivanje prava na izgradnju nišana/nadgrobnih spomenika i spomen obilježja; za utvrđivanje prava na besplatnu i povlaštenu vožnju, Pravilnik o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za liječenje branilaca i članova njihovih porodica te Pravilnik o uslovima, načinu, kriterijima i postupka za raspodjelu sredstava za rad udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta i finansiranja/sufinansiranja projekata i aktivnosti udruženja boračkih populacija.

Za realizaciju ovih prava boračke populacije u okviru programa utroška sredstava- Tekući transferi neporofitnim organizacijama i Tekući tranferi pojednicima, u budžetu Ministarstva za boračka pitanja obezbijeđena su sredstva u iznosu od 430.000 KM.

Ona će se, kako ističe resorni ministar, dodijeljivati nakon što ministarstvo raspiše i okonča javne pozive za svako od ovih prava utvrđenih u zakonu.

Vlada je takođe dala saglasnost na izmjene i dopune Programa utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanje sa ekonomskog koda-Tekući transferi pojedincima.

U njemu se dodaje novi stav koji glasi da će se svi postupci započeti prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu okončati po odredbama starog Zakona, a sredstva obezbijediti u okviru posebnih/specifičnih ciljeva.

Takođe, osigurat će se isplata sredstava i korisnicima koji su ostvarili pravo na osnovo obezbjeđenje po odredbama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.