• OBJAVLJENO: 05.03.2020.
Ministar za boračka pitanja u Vladi BPK Goražde
Posao za demobilisane borce i djecu šehida kroz sufinansiranje programa zapošljavanja

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je 28.02.2020.godine javni poziv za Program sufinansiranja zapošljavanja u kojem je po prvi put uvedena mjera za zapošljavanje demobilisanih branilaca čiji je cilj, između ostalog, da se nezaposlenim demobilisanim braniocima olakša integracija na tržištu rada i spriječi dugotrajna nezaposlenost.

Ovom prilikom, ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović pozvao je sve demobilisane branioce koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje da se prijave na javni poziv, a ministarstvo će nastojati pružiti podršku kako bi pronašli poslodavca. Prvenstveno, pozvao je sve one demobilisane branioce kojim je potreban određeni period staža kako bi ostvarili penziju ili uvezali radni staž.

Kad je riječ o zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca, Ministarstvo za boračka pitanja BPK Goražde iskazalo je interes prema Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalnom zavodu za zapošljavanje za učestvovanje u ovom projektu.

„U budžetu smo planirali određeni dio sredstava za realizaciju ovog projekta. Želim naglasiti da  već postoji dosta upita od same djece koji su učestvovali u dosadašnim programima, a stav Vlade i ministarstva je da oni koji su ranije koristili takve ili slične programe  imaju pravo da ga koriste i ove godine, jer ima i poslodavaca koji su zadovoljni dosadašnjim učinkom samog rada te šehidske djece i jedan broj njih je iskazao interes za ponovnim angažmanom. Pokušat ćemo da udružimo sredstva i izbjegnemo onu klauzulu, da ukoliko su ranije koristili ta sredstva da više ne mogu učestvovati u ovom programu“-riječi su ministra za boračka pitanja Edina Aganovića.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.