• OBJAVLJENO: 05.03.2020.
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde i GIZ
Potpisan Memorandum o saradnji

S ciljem poboljšanja kvaliteta stručnosti obrazovanja sa fokusom na dualno organizovano stručno obrazovanje u BPK Goražde, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Arman Bešlija i voditeljica GIZ-ovog projekta pod nazivom „Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini“ Isabel Rapp potpisali su Memorandum o saradnji.

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) GmbH po nalogu Saveznog ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj SR Njemačke implementira projekat „Stručno obrazovanje u BiH“ (VET Projekat) sa snažnim fokusom na dualno organizovano stručno obrazovanje.

S tim u vezi, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde usmjerilo je svoje resurse na poboljšanje sistema stručnog obrazovanja sa orjentacijom na dualno organizovani sistem stručnog obrazovanja u našem kantonu.

Projekat se implementira do septembra mjeseca 2023. godine, a primarni cilj GIZ VET projekta je sistemska integracija dualno organizovanog stručnog obrazovanja u strukture i procese privatnih i javnih aktera u stručnom obrazovanju u BiH. Poseban fokus je na konsultacijama, razvoju i usvajanju zakona i podzakonskih akata unutar entiteta i kantona u vezi sa dualno organizovanim stručnim obrazovanjem, a u svrhu integriranja dualno organiziranog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovnja i razvoja kapaciteta aktera stručnog obrazovanja.

Kako je istaknuto, realizacija ovog projekata će doprinijeti poboljšanju kada je riječ o povećanju zaposlenosti mladih u BiH, jer tržište rada će imati neophodnu kvalifikovanu radnu snagu za održivi ekonomski razvoj.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.