• OBJAVLJENO: 15.01.2004.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 42. redovnu sjednicu
Imenovani članovi školskih odbora!

Na svojoj 42. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razriješila je dužnosti dosadašnje predsjednike i članove upravnih odbora osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde i donijela odluke o imenovanju novih članova u školske odbore kako je predviđeno reformom obrazovanja u Federaciji BiH.

Članovi novoformiranih školskih odbora, prema riječima kantonalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Osmana Somuna, izabrani su nakon objavljenog konkursa i prema kriterijima koji su predviđeni reformom obrazovanja, a za svoj rad neće dobivati nadoknadu  kao dosadašnji članovi upravnih odbora škola.

Na ovoj sjednici članovi Vlade razmatrali su i zahtjev Sindikata privrednih društava nastalih transformacijom UNIS HI “Azot” o poništenju Rješenja Agencije za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i uputili ga Ministarstvu za privredu BPK Goražde da ove zahtjeve razmotri i riješi u skladu sa Zakonom o upravnom postupku Federacije BiH. Realizujući Odluku Skupštine BPK Goražde po istom pitanju, Vlada BPK Goražde zadužila je zamjenika kantonalnog pravobranioca da pokrene postupke i procedure za poništenje privatizacije privrednih društava u Vitkovićima.

U nastavku sjednice, članovi Vlade BPK Goražde odobrili su kantonalnoj Radio-televiziji Goražde i Kulturno informativnom centru Prača- Radio Prača novčana sredstva u iznosu od po 10.000,00 KM za finansiranje redovnih djelatnosti.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.