• OBJAVLJENO: 24.01.2004.
Održana 43. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Novom organizacijom, efikasniji rad inspekcijskih službi!

Na 43. redovnoj sjednici Vlada BPK Goražde razmatrala je i dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ovim Pravilnikom, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH, Zakona o upravi BPK Goražde i drugim zakonskim aktima utvrđena je unutrašnja organizacija, djelokrug rada, sistematizacija radnih mjesta , ovlaštenja i odgovornost  radnika u vršenju poslova i zadataka i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Osim direktora, Upravu za inspekcijske poslove BPK Goražde sačinjava 18 inspektora, ovlaštenih za nadzorno- inspekcijske poslove u raznovrsnim djelatnostima (izuzev upravnog inspektora, koji je za sada, pri Ministarstvu za pravdu). Nakon usvajanja Pravilnika, članovi Vlade BPK Goražde dali su saglasnost direktoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Midhatu Hadžiomeroviću da raspiše konkurs za prijem tržišnog inspektora, inspektora za šumarstvo i inspektora za zaštitu životne okoline, a Ministarstvu za pravdu saglasnost za prijem upravnog inspektora.

Izuzev odobrenja kreditnih sredstava u iznosu od 30.000,00 KM Tvornici alata Goražde, Vlada BPK Goražde nije dala saglasnost na Odluku Upravnog odbora kantonalnog Zavoda za zapošljavanje o dodjeli sredstava namjenjenih pružanju finansijske podrške za podsticaj u zapošljavanju. Prema mišljenju premijera i ministara u ovoj Odluci je nejasno prema kojim kriterijima se pojedinim privatnim i fizičkim licima dodjeluju sredstva za podsticaj u zapošljavanju, pa je saglasnost na ovu Odluku odložena dok se ne dobiju podrobnije informacije o svim pitanjima.

U nastavku sjednice, Vlada BPK Goražde usvojila je prijedlog Odluke o pristupanju postupku za dodjelu koncesije za izgradnju i korišćenje male hidroelektrane na rijeci Čemernici u općina Pale-Prača, za koju je ,prema riječima ministra privrede Zijada Čovčića, zainteresiran potencijalni investitor.

Vlada je odobrila i 5000,00 KM pomoći nastradalima u zemljotresu u iranskom gradu Bamu, kao i redovna novčana sredstva u iznosu od 4000,00 KM za rad udruženja boračkih populacija za mjesec novembar 2003. godine.

Odgovarajući na zahtjeve za finansijskom podrškom, Vlada BPK Goražde odobrila je novčana sredstva muškom rukometnom i šahovskom klubu Goražde, bošnjačkom planinarskom društvu “Goražde-Maglić” za izgradnju spomen rekreacionog centra “Ruda Glava”, te Centru za kulturu Goražde za organizovanje Internacionalnog dječijeg festivala pod nazivom “Šta se pjesmom sanja”.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.