• OBJAVLJENO: 26.01.2004.
Održana 44. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Utvrđen prijedlog budžeta BPK Goražde za 2004. godinu

Planirano oko milion maraka za podsticaj investicijama u privredi i kreditiranje projekata  iz oblasti poljoprivrede i zapošljavanja mladih

 Najveći dio vremena na svojoj 44. redovnoj sjednici, Vlada BPK Goražde utrošila je na raspravu o prijedlogu Bužeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2004. godinu čija suma je , poslije provedene javne rasprave na kojoj su najviše primjedbi imali predstavnici goraždanskog školstva i zdravstva, od predloženih 20.359.420,00 KM u nacrtu budžeta, uvećana  na 21.354.770,00 KM.

Smatrajući da budžet mora ostati u realnim okvirima, tim više što u federalnom budžetu nije predviđen grant prema Bosansko-podrinjskom kantonu, premijer BPK Goražde mr. Salko Obhođaš zajedno sa ministrima u Vladi kantona , detaljno su stavku po stavku, razmotrili  planirana povećanja, te utvrdili i usvojili konačni Prijedlog budžeta kantona u visini od 21.174.920,00 KM i uputili ga u skupštinsku proceduru.

Moglo bi se reći da ponuđeni prijedlog budžeta BPK Goražde za 2004. godinu ima više nego ikad razvojni karakter, jer su u njemu, između ostalog, planirana sredstva za podsticaj investicija u privredi u iznosu od 500.000,00 KM, te po 100.000,00 KM za  kreditiranje projekata iz oblasti poljoprivrede i zapošljavanja mladih. Po prvi put u budžetu su planirana i sredstva za provođenje nedavno usvojene Strategije za komuniciranje sa javnošću, pa će tako ova strategija u 2004. godini, uz finansijski podsticaj, doživjeti svoju punu primjenu.

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na ovoj sjednici razmatrali su i usvojili prijedloge i nacrte više zakona, kao što su : Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2004.godinu, Zakon o građenju , Zakon o prostornom uređenju BPK Goražde, Zakon o zakupu stana, kao i Zakon o kulturi  kojim se po prvi put uređuje ova oblast djelovanja.

Vlada je razmatrala i Zapisnik o ponovnom postupku odabira najpovoljnijih ponudilaca po objavljenom Javnom nadmetanju za prikupljanje ponuda za izvođenje  radova zimskog održavanja puteva na području BPK Goražde u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje kvalifikovanosti ponudilaca za izvođenje radova i vrjednovanje ponuda. Komisija je ponovila odabir nakon žalbenog postupka, a na osnovu naloga Federalnog ministarstva finansija. Prema ovim kriterijima, posao na zimskom održavanju puteva na području BPK Goražde od prijavljenih deset ponudilaca, dobile su firme: “Goraždeputevi” Goražde, d.o.o. “Okac” Goražde, JKP “Prača” Prača i SZR “Grebak” Goražde.

Na ovoj sjednici razmatran je i usvojen Izvještaj o radu MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec decembar 2003.godine. Prema ovom izvještaju, stanje javnog reda i mira na području ovog kantona u mjesecu decembru 2003. godine, gledano u cjelini, može se ocijeniti zadovoljavajućim. Nisu registrovani slučajevi narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Kad je riječ o stanju kriminaliteta u ovom mjesecu u odnosu na mjesec novembar 2003., ono bilježi tendenciju porasta. Ukupno je evidentirano 13 krivičnih djela općeg kriminaliteta, što je u odnosu na prethodni mjesec više za 7 djela, , dok je statistički posmatrano, stanje bezbjednosti saobraćaja u fazi stagniranja u odnosu na novembar 2003. godine.

Vlada BPK Goražde na svojoj 44. redovnoj sjednici razriješila je dužnosti članove Upravnog odbora JU OŠ “Hasan Turčalo Brzi” u Ilovača i imenovala članove novog školskog odbora u sastavu: Fadil Salković – predsjednik, ispred osnivača, Rešad Mulahmetović –član, ispred lokalne zajednice, Šemso Aganspahić – član, iz reda uposlenih, Nijaz Zorlak – član, iz reda uposlenih i Selim Imamović – član, iz reda roditelja.

Vlada je dala saglasnost Upravnom odboru JP “Goraždestan” Goražde da na mjesto direktora ovog preduzeća imenuje Bariza Kazagića, ing. građevinarstva i to na na period od dva mjeseca, do okončanja privatizacije JP “Goraždestan” Goražde.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila novčane transfere za mjesec januar : Sportskom savezu BPK Goražde od 12.000,00 KM, RTV BPK Goražde od 7.000,00 KM i Radio Prači od 3.000,00 KM, a odobrena su i novčana sredstva Asocijaciji sjedeće odbojke BiH u iznosu od 500,00 KM za odlazak na Paraoolimpijske igre u Atinu 2004. , te 800,00 KM Udruženju novinara BPK Goražde “Prizma” za organizovanje jednodnevnog seminara pod nazivom “ Ja novinar, građanin…”

Na kraju sjednice, članovi Vlade BPK Goražde utvrdili su osnovica za plaću zaposlenih lica u kantonalnim organima uprave, kantonalnim ustanovama i drugim pravnim licima koja se finansiraju iz Budžeta BPK Goražde za mjesec jaunar 2004. godine u iznosu od 82,00 KM i toplog obroka  u iznosu od 4,00 KM po jednom radnom danu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.