• OBJAVLJENO: 30.01.2004.
Održana 47. redovna sjednica Vlade BPK Goražde
Usvojen prijedlog Odluke o privatizaciji RTV BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 47. redovnoj sjednici usvajanjem prijedloga Odluke o privatizaciji J.P. RTV BPK Goražde i njenim upućivanjem u dalju skupštinsku proceduru, pokrenula je postupak privatizacije ovog jedinog kantonalnog elektronskog medija. Članovi Vlade, tom prilikom nisu prihvatili prijedlog Sindikalne organizacije RTV Goražde da se sa dnevnog reda, po drugi put skine donošenje ove odluke. Kako se navodi u zahtjevu Sindikalne organizacije RTV Goražde “obrazloženje prijedloga odluke o privatizaciji koje je napravio resorni ministar je ishitreno, a činjenice navedene u tom obrazloženju nepotpune.” Smatrajući da nema osnova za ovu tvrdnju, te da će konačan prijedlog ove Odluke biti donesen tek nakon skupštinske rasprave, Vlada je ipak usvojila pomenutu odluku .

U nastavku sjednice, Vlada kantona dala je saglasnost Ministarstvu privrede da počne sa realizacijom programa pokrivenosti signalom RTV BPK dijelova grada Goražda koja nisu bila pokrivena ovim signalom. Za tu namjenu, obezbijediće se oprema i anteski sistem na lokaciji “Rorovi”.

Na današnjoj sjednici utvrđen je Nacrt Programa rada Vlade za 2004.godinu, te određen rok ministarstvima da do 15.02. 2004. godine  na razmatranje dostave konačan tekst prijedloga ovog programa.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je i prijedlog Odluke o isplati studentskih kredita za mjesec decembar 2003.godine, dok je još jedan prijedlog zakona, ovog puta Zakona o sportu upućen u skupštinsku proceduru.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.