• OBJAVLJENO: 11.03.2004.
Održana 52. redovna sjednica Vlade BPK Goražde
Usvojeni nacrti Zakona o zaštiti kulturne baštine i Zakona upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Na početku 52.redovne sjednice, pod predsjedavanjem premijera mr. Salka Obhođaša, članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrali su i usvojili  nacrt Zakona o zaštiti kulturne baštine koji će, ako ga usvoji Skupština kantona, biti jedinstven primjer iz ove oblasti, budući da na nivou Federacije sličan zakon još ne postoji.

Po prvi put, pred goraždanskim poslanicima naći će se i nacrt Zakona o filmskoj djelatnosti, kojim se uređuju odnosi u proizvodnji, prometu, javnom prikazivanju i čuvanju filma i filmske građe na području Bosansko-podrinjskog kantona, a vrijedan pažnje je i podatak da će Vlada uskoro raditi i na pripremi Zakona o zaštiti autorskih prava.

U skupštinsku proceduru ide i nacrt Zakona o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a riječ je o upravljačkim strukturama preduzeća čiji je osnivač kanton ili općine u njegovom sastavu.

Na sjednici je usvojen prijedlog odluke o isplati studentskih kredita za mjesec januar ove godine, kao i prijedlog odluke da se nakon provedenog postupka, CBS d.d. Sarajevo-Filijala Goražde odredi za depozitnu banku za vršenje usluga naplate javnih prihoda i drugih prihoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i poslovnu banku za vršenje usluga platnog prometa.

U nastavku sjednice, razmatran je i izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva za 2003.godinu, kao i Pravilnik o postupku i načinu dodjele sredstava za podsticaj investicija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Vlada je dala podršku Forumu mladih BPK Goražde za organizovanje seminara na temu” Mali biznis i izrada biznis plana”, te odobrila Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice isplatu novčanih sredstava u iznosu od 6000,00 KM, trima izbjegličkim porodicama za ugradnju građevinskog materijala u porodične kuće.

Nakon ponovljenog postupka, Vlada je usvojila zaključke Komisije za dodjelu koncesija, po kojima je više pravnih subjekata dobilo koncesije za eksploataciju šljunka iz korita rijeke Drine na osam lokaliteta u općinama Goražde i Foča-Ustikolina .

Firma “Feryb”d.o.o. Sarajevo, prema odluci Vlade, izabrana je za nadzornog organa na izgradnji kanalizacije u Goraždu, odnosno, fekalnog kolektora Goražde-Zupčići.

U nastavku sjednice, razmatrana su poslanička pitanja i inicijative sa 14. sjednice Skupštine BPK Goražde, a Vlada je dala saglasnost za imenovanje načelnika Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa i direktora kantonalne Uprave civilne zaštite.

Tako je, za načelnika Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa izabran Ferid Mujezinović, diplomirani ing. mašinstva, dok je za direktora kantonalne Uprave civilne zaštite ponovo imenovan Ramo Živojević, prof. odbrane i sigurnosti, koji je do sada obavljao ovu dužnost.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.