• OBJAVLJENO: 10.08.2005.
Nikad teža situacija u Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde

Više od 600.000,00 KM dugovanja za zdravstveno osiguranje

O problemima uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje razgovarano je na sastanku kod Premijera BPK-a Goražde Salka Obhođaša, kojem su pored ministara u Vladi kantona Milenka Grujića, Ferida Buča i Nazifa Uručija, prisustvovali direktorica Zavoda za zdravstveno osiguranje Elvedina Zec, predsjednik Upravnog odbora Zavoda Sead Imširević, direktor kantonalnog Poreskog ureda Behudin Forto i predstavnik Uprave za inspekcijske poslove Nusret Kazagić.
Oko 600.000,00 KM dugovanja po osnovu neizmirenih obaveza za zdravstveno osiguranje u prvih šest mjeseci ove godine, koji će se do kraja godine popeti na cifru od 1.200.000,00 KM alarmantni su podaci i ako se nešto hitno ne učini, ovaj drastičan pad naplate zdravstvenih doprinosa dovešće u pitanje efikasnost rada primarne i sekundarne zdravstvene zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, konstatovano je na ovom sastanku sazvanom radi analize uzroka koji su doveli do ovakvog stanja. Pri tom je konstatovano da situacija nikad nije bila teža, te da su između ostalog, obaveze ovog fonda prema Kliničkom centru u Sarajevu dostigle cifru od 254.000,00 KM.
Do ovoga prema riječima direktorice Zavoda za zdravstveno osiguranje Elvedine Zec, ne bi došlo da svih 12 300 prijavljenih osiguranika redovno uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje, a da je tako potvrdio je i Premijer kantona Obhođaš, koji je kazao da se sa ovim brojem osiguranika efikasnijom naplatom može skupiti suma od 7.800.000,00 KM što bi bilo dovoljno za normalno funkcionisanje sistema zdravstvenih usluga.

Prema podacima direktora kantonalnog Poreskog ureda Behudina Forta, saldo duga na prinudnoj naplati po osnovu zdravstvenih doprinosa iznosi 266.219,00 KM, a efikasnijom spregom inspekcijskih službi i ovog ureda sa Zavodom zdravstvenog osiguranja sigurno se može postići daleko više kad je riječ o ubiranju zdravstvenih doprinosa. Podatak da je samo u jednoj blic akciji inspekcije za 15 dana registrovano 60 neprijavljenih radnika govori o tome da još ima dovoljno prostora za povećanje prihoda i smanjenje ovog negativnog salda.
Na sastanku je dogovoreno da poreska uprava pojača inspekcijski nadzor u domenu uplate doprinosa za zdravstvo, posebno kod fizičkih lica, te da Zavod zdravstvenog osiguranja uputi molbe prema drugim poreskim uredima u čijoj su nadležnosti firme sa sjedištem van BPK-a Goražde koje ne plaćaju zdravstveno osiguranje. Potrebno je poboljšati i saradnju sa nadležnim općinskim službama pri izdavanju dozvola za rad, jer je evidentiran niz samostalnih radnji koje egzistiraju više od pet godina, a da nikad nisu uplatile zdravstveno osiguranje za svoje uposlene. Obaveza Zavoda zdravstvenog osiguranja je da sagleda unutrašnje rezerve, te da pojača kontrolu nad trošenjem finansijskih sredstava koji se izdvajaju zdravstvenim ustanovama, jer samo zajedničkom akcijom, kako je zaključeno, može se zaustaviti ovaj negativni trend i stabilizovati stanje, bez radikalnijih poteza i smanjenja nivoa njihovog sadašnjge finansiranja.
Ovaj sastanak iskorišten je i za analizu stanja u oblasti ubiranja doprinosa od boravišnih taksi, a detaljniju informaciju o tome dao je direktor Turističkog ureda BPK – a Gorade Adis Halilović. Iako je ovogodišnji procenat naplate veći za 50 % u odnosu na prošlu godinu ne može se biti zadovoljno prilivom sredstava, jer ima još dosta onih koji ne prijavljuju goste, niti imaju knjigu gostiju, konstatovano je ovom prilikom, uz zaključak da se i ovom pitanju povede više računa.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.