• OBJAVLJENO: 25.03.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala četvrti nastavak 4. vanredne sjednice
Usvojena Odluka o načinu rada uposlenika u organima uprave BPK Goražde

Na sjednici je usvojena Odluka o načinu rada uposlenika u organima uprave  BPK Goražde, javnim ustanovama, te javnim preduzećima čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde, koja će se primjenjivati dok je na snazi Odluka o  proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (Covid-19) na području Federacije BiH, njene izmjene ili stavljanja van snage.

Odlukom se nalaže kantonalnim instiucijama, javnim preduzećima i ustanovama da svoj rad prilagode uslovima proglašenja stanja nesreće na području BiH, uzrokovane pojavom korona virusa COVID-19, na način da se reducira broj uposlenih samo na one čiji je rad u ovim uslovima neophodan i potreban, za održavanje osnovnih funkcija redovnih poslova, te poslova koji su u vezi sa proglašenom pandemijom.

Odlukom je naloženo da se uposlenicima starijim od 60 godina života izda rješenje o korištenju godišnjeg odmora, prije svega neiskorištenog drugog dijela iz 2019.godine, a u slučaju da je uposlenik iskoristio odmor iz 2019.godine, da se izdaju rješenja za korištenje prvog dijela godišnjeg odmora iz 2020.godine. Takođe ovaj sistem treba primijeniti i za uposlenike mlađe od 60 godina života a koji nisu neophodni za proces rada, a uposlenicima koji su neophodni da se omogući skraćeno radno vrijeme u smjenama, ili  da jedan dan rade, a jedan odmaraju. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se rukovodioci organa uprave, te direktori javnih preduzeća i ustanova.

Na današnjem zasjedanju usvojena je i odluka o obavezi nabavke zaštitnih i dezinfekcionih sredstava. Odlukom je naloženo svim državnim organima uprave BPK Goražde, javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač BPK Goražde da za svoje uposlenike izvrše nabavku zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava s ciljem zaštite od pandemije koronavirusa, s preporukom da se nabavka vrši od firmi s područja našeg kantona.

Na sjednici je razmatran, a potom i usvojen dopis Ministarstva za finansije BPK Goražde, koji se odnosi na dostavu podataka u skladu sa Odlukom o utvrđivanju kriterija o raspodjeli sredstava „Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima“-KANTONI I OPĆINE“ utvrđenih u budžetu Federacije BiH za 2020.godinu.Ovaj dopis predstavlja stav Vlade BPK Goražde, a biće  dostavljen Federalnom ministarstvu finansija koje će izvršiti raspodjelu sredstava.

U dopisu su navedeni svi argumenti Vlade BPK Goražde, koji ukazuju da visina sredstava koja će se odobriti ovom kantonu mora biti najmanje u visini koja su odobrena za 2019.godinu, odnosno 3.000.000,00 KM, uzimajući u obzir činjenicu da će se pandemija koronavirusa negativno odraziti na finansijsku situaciju u BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za privredu BPK Goražde, Vlada BPK Goražde usvojila je preporuke u pogledu ograničavanja prodaje osnovnih životnih namirnica u svim tržnim centrima, maloprodajnim i drugim prodajnim objektima registrovanim na području BPK Goražde, koje će biti dostavljene Kantonalnom štabu civilne zaštite.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.