• OBJAVLJENO: 29.03.2020.
Kantonalni štab civilne zaštite u stalnom zasjedanju
Gradskim i općinskim štabovima civilne zaštite naređeno da putem predsjednika mjesnih zajednica i povjerenika civilne zaštite organizuju provođenje aktivnosti u pogledu dostave lijekova, namirnica i drugih neophodnih potrepština građanima kojima je izdato rješenje o izolaciji

Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 16. nastavku 1. vanredne sjednice, održanom dana 29.03.2020. godine, d o n o s i 

N A R E D B U

1. Naređuje se Gradskom štabu civilne zaštite Grada Goražda i štabovima civilne zaštite Općine Foča (FBiH) i Općine Prača (FBiH) da putem predsjednika mjesnih zajednica i povjerenika civilne zaštite organizuju provođenje aktivnosti u pogledu dostave lijekova, namirnica i drugih neophodnih potrepština građanima kojima je izdato rješenje o izolaciji, vodeći računa o angažovaju osoba na koje se ne odnose naredbe o ograničenju kretanja, te o poduzetim aktivnostima i planom realizacije Naredbe upoznati Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2.  Naredba stupa na snagu odmah.

Primaju se k znanju sve donešene naredbe Federalnog  štaba civilne zaštite zaključno sa 28.03.2020. godine.
  1. Primaju se k znanju usmeni i pisani  izvještaji vezanih za postupanja iz svoje nadležnosti u vezi CIVID-19 virusa i to:
    • Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
    • JU Kantonalna bolnica Goražde,
    • JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde,
    • Kantonalna uprava za inspekcijske poslove BPK Goražde.

Zadužuje se Uprava policije MUP BPK Goražde da sastavni dio redovnog izvještaja koji se dostavlja prema Kantonalnom štabu civilne zaštite BPK Goražde čine i podaci o osobama koje zloupotrebljavaju dozvolu o kretanju izdatu od strane Kantonalnog štabu civilne zaštite BPK Goražde.
Ukazano je na potrebu većeg nadzora nad građevinskim radovima.
 
Članovi Štaba su napomenuli da su se odrekli svih naknada za rad u Štabu tokom trajanja stanja nesreće.
Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.