• OBJAVLJENO: 18.08.2005.
Potpisan ugovor o deminiranju magistralnog puta M-5

Najavljeni novi projekti deminiranja!

Ugovor za projekat deminiranja trase magistralnog puta M-5 potpisali su Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde mr. Salko Obhođaš i predstavnik Međunarodne fondacije za deminiranje i pomoć žrtvama od mina (ITF), sa sjedištem u Sloveniji Roman Turšić, a potpisivanju ovog ugovora prisustvovao je i direktor kantonalne Uprave za civilnu zaštitu Ramo Živojević.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koja u ovaj projekt ulaže 25.000,00 KM, a ITF malo više od ove sume, prema riječima Premijera Obhođaša, veoma je zainteresovana za deminiranje trase ovog puta koji obuhvata površinu na kojoj se nalazila stara uskotračna pruga Hrenovica-Mesići, jer će se njegovom konačnom izgradnjom stvoriti uslovi za razvoj privrede, povratak raseljenih i izbjeglih lica, kao i uslovi za povezivanje općine Pale-Prača sa općinom Goražde.
Novcima koje će obezbijediti ova Fondacija i Vlada BPK-a Goražde deminiraće se 36.226,65 m² površine. Prvi poslovi na deminiranju nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, kako je izjavio Roman Turšić, počinju sredinom septembra, a najkasnije do prvog oktobra ove godine.

Inače, Međunarodna fondacija za deminiranje i pomoć žrtvama od mina (ITF) formirana je 1998. godine zahvaljujući podršci Vlade SAD-a i za 7 godina svog postojanja uspjela je od mina očistiti 50 miliona kvadratnih metara površine, od toga 20 miliona kvadratnih metara u Bosni i Hercegovini, u kojoj se za deminiranje godišnje potroši 25-30 miliona dolara.
Ova fondacija pored projekata deminiranja, radi i na pomoći žrtvama od mina, organizuje edukativne seminare o opasnosti od mina, te pomaže u obnovi infrastrukture.
Za Bosansko-podrinjski kanton Goražde od velikog je značaja ulazak ove velike međunarodne fondacije za deminiranje na njegovo područje, jer je ovaj ugovor, kako je istaknuto, samo jedan u nizu budućih projekata koji bi se trebali realizirati posredstvom ove fondacije i uz pomoć Vlade kantona.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.