• OBJAVLJENO: 28.05.2020.
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala svoju 11. redovnu sjednicu
Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u BPK Goražde

Na početku zasjedanja, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde po skraćenom postupku usvojila  je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Razlog za donošenje  izmjena ogleda se u činjenici da su u donešenom zakonu na kantonalnom nivou uočeni određeni nedostaci u primjeni istog te kako bi se ispoštovao princip jedinstva pomenutog zakona sa sistemom državne službe u Federaciji BiH i usklađivanje sa Federalnim zakonom, navedeno je u obrazloženju Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde.

Usvojen je i u dalju proceduru javnih rasprava upućen nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada. Javnu raspravu u sve tri općine u sastavu BPK Goražde u roku od 60 dana  sprovest će Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Ustavna i zakonodavno-pravna komisija i Komisija za prostorno uređenje, stambeno komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na današnjoj sjednici Skupština BPK Goražde usvojila je Odluku o razrješenju članova Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine BPK Goražde., Odluku o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK Goražde te Odluku o imenovanju članova Etičkog odbora, kao i Izvještaj o utvrđivanju prijedloga liste kandidata za izbor i imenovanje Etičkog odbora.

Do kraja zasjedanja, Skupština BPK Goražde usvojila je Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK Goražde, za period 01.01-31.12.2019.godine,  Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za isti period te Godišnji izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde i Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JU Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde za 2019.godinu.

U izvještajnom periodu januar-decembar 2019.godine, Bosansko-podrinjski kanton Goražde ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 37.599.053, a rashode i izdatke u iznosu od 35.548.883KM, što znači da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.050.170 KM što predstavlja suficit tekuće godine. Imajući u vidu da je akumulirani deficit na dan 31.12.2018.godine iznosio 7.427.440 KM, a da je sa 31.12.2019.godine, isti utvrđen u iznosu od 5.796.519 KM, razlika od 1.630.921 KM predstavlja finansijski rezultat tekuće godine. Kada je riječ o Izvještaju o utrošku tekuće budžetske rezerve, u izvještajnom periodu 01.01-31.12.2019.godine, iz tekuće budžetske rezerve isplaćeno je 9.790 KM.

Poslanici u Skupštini BPK Goražde nisu usvojili izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo za period 01.01.2019-31.12.2019.godine te Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.10.2019.-31-12.2019.godine.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.