• OBJAVLJENO: 29.05.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 52 .redovnu sjednicu
Usvojena Odluka o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2020/2021.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjem 52.redovnom zasjedanju, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, usvojila je Odluku o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2020/2021.godinu.

Nakon rasprave o ovoj temi, Vlada je prihvatila prijedloge ministara da se u Srednjoj tehničkoj školi „Hasib Hadžović“, umjesto odjeljenja tehničara PTT saobraćaja, ponovo oformi odjeljenje medicinskih tehničara, uvažavajući zahtjeve roditelja kao i potrebe za  medicinskim kadrom.

Na sjednici je takođe razmatrana i primljena Informacija o načinu upisa učenika u I razred srednjih škola, te zaduženo resorno ministarstvo da pripremi Kriterije za upis učenika bez organizacije prijemnog ispita za školsku 2020/2021.godinu, uzimajući u obzir: opći uspjeh učenika postignut u VII,VIII i IX razredu osnovne škole, uspjeh iz predmeta značajnih i relavantnih za odgovarajuću školu i rezultate postignute na takmičenjima.

Ministar za privredu informisao je Vladu da je donesen Godišnji plan gospodarenja šumama koje su u vlasništvu građana i građansko-pravnih lica (privatne šume) za 2020.godinu.

Za realizaciju Programa podrške razvoju drugih nivoa vlasti po projektima za 2020.godinu, iz budžeta Minstarstva za privredu Gradu Goražde odobreno je 80.000 KM. Sredstva su namijenjena za projekte asfaltiranja putnih pravaca: Sadba-Bukova Ravan, Berič-Prisojnica-Cerovnjak i Sadba-Žigovi.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu – Direkciji za ceste BPK Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za modernizaciju regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Jezero-Brzača, čija je procijenjena vrijednost 415.000 KM bez PDV-a.

Takođe, Ministarstvu za privredu data je saglasnost i na izmjene i dopune Programa podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte za 2020.godinu, tako što je u postojeće ciljeve programa dodata i podrška u proljetnoj sjetvi na području kantona u iznosu od 25.000 KM. Podrška u proljetnoj sjetvi, kako je istaknuto, podrška  je za projekte  koji uključuju  sufinansiranje troškova proljetne sjetve s ciljem prevazilaženja posljedica prisutnosti prisustva COVID-19 na području Kantona.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila novčana sredstva za finansiranje Projekta poboljšanja statusa boračkih populacija za januar i februar ove godine, te isplatu pete tranše novčanih sredstava JP RTV BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok budžetskim korisnicima za maj ove godine.

Vlada je dala saglasnost premijeru za potpisivanje Aneksa Ugovora o ustupanju zemljišta na korištenje firmi Emka-Bosnia. Dio zemljišta u površini od 60 m ², kojeg je prema aneksu ugovora privredno društvo „Emka Bosnia“ vratilo Bosansko-podrinjskom kantonu, ustupljeno je na korišćenje „Veterinarskoj stanici MR“ d.o.o. Goražde.

Takođe, usvojen je i Izvještaj o radu Komisije za prodaju službenih motornih vozila koja se ne koriste putem pribavljanja zatvorenih pisanih ponuda, a nakon toga usvojene i odluke o prodaji vozila za koje je iskazano interesovanje.

Sjednica je okončana razmatranjem dopisa, zahtjeva i inicijativa koje su Vladi uputili: načelnik općine Foča u Federaciji BiH, Nenad Nešić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Muški rukometni klub „Goražde“, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH i Udruženje poslodavaca BPK Goražde. S tim u vezi, Vlada je zadužila nadležna ministarstva da o svakom od njih pripreme mišljenja i izvještaje, te ih upute Vladi na razmatranje.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.