• OBJAVLJENO: 17.06.2020.
Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Objavljen Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima sa najnižom isplaćenom penzijom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i licima starijim od 65. godina koji su se u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće  našli u stanju socijalne potrebe

Na osnovu Odluke Vlade BPK Goražde o davanju saglasnosti na postupak, kriterije i način dodjele finansijskih sredstava koja su planirana za saniranje posljedica pandemije (COVID – 19) u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde objavilo je Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći svim penzionerima sa najnižom isplaćenom penzijom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i licima starijim od 65. godina koji su se u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće  našli u stanju socijalne potrebe u iznosu od 50,00 KM.

Prema riječima ministra Eniza Halilovića, pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju svi penzioneri, koji su se u vrijeme trajanja stanja nesreće  našli u stanju socijalne potrebe, pod uslovom da ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. Da podnosilac zahtjeva na dan proglašenja stanja prirodne nesreće ima prebivalište na području BPK Goražde,
  2. Da je podnosilac zahtjeva penzioner koji prima najnižu isplaćenu penziju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 371,77 KM.

Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (http://www.bpkg.gov.ba/) e-registar, kod portira na prijavnici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ili u prostorijama Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde

Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana  objave na oglasnoj ploči Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, a zahtjevi se predaju u Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Lica starija od 65. godina koji su se u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće našli u stanju socijalne potrebe se ne prijavljuju već će oni biti obuhvaćeni putem spiska dostavljenog od JU „Centar za socijalni rad“.

JAVNI POZIV za dodjelu jednokratne novčane pomoći penzionerima sa najnižom isplaćenom penzijom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i licima starijim od 65 godina koji su se u vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće našli u stanju socijalne potrebe

PRIJAVNI OBRAZAC

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.