• OBJAVLJENO: 01.09.2005.
Analizirano stanje oko naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje

Pojačane mjere inspekcije dale rezultate!

Nakon sastanka održanog početkom mjeseca augusta na inicijativu Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na kojem je konstatovano katastrofalno stanje u ubiranju doprinosa za zdravstveno osiguranje, te pojačanog nadzora fizičkih i pravnih lica od strane poreskih i inspekcijskih službi, o analizi naplate ovog doprinosa i rezultatima započete akcije, u kabinetu ministra za socijalnu politiku, zdravstvo raseljena lica i izbjeglice Nazifa Uručija, razgovorali su predsjednik Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Rasim Imširević, direktorica ovog Zavoda Eledina Zec, direktor kantonalnog Poreskog ureda Behudin Forto i direktor Uprave za inspekcijske poslove Midhat Hadžiomerović.
Preduzete mjere, kako je ovom prilikom istaknuto, ipak su dale određene rezultate, ne tako velike ali za položaj u kojem se trenutno nalazi Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde značajne. Za prvih 15 dana pojačanog nadzora inspekcijskih i poreskih službi uplaćeno je 38.129,00 KM doprinosa po osnovu zdravstvenog osiguranja, na ime starog duga od pravnih i fizičkih lica kojih ne bi bilo da nisu preduzete ove mjere.
Zbog nastale situacije, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde smanjio je za treći kvartal mjesečne tranše zdravstvenim ustanovama za 12% od planiranih sredstava, a pooštrene su mjere kod pregleda i liječenja pacijenata u zdravstvenim ustanovama ovog kantona koji to mogu obaviti jedino uz ovjerenu zdravstvenu knjižicu i priloženu ličnu kartu kojom se provjerava identitet osiguranika.
Na ovom sastanku dogovoreno je da se svakodnevna koordinacija inspekcije, poreskog ureda i Zavoda zdravstvenog osiguranja nastavi, te da se još jednom upozore sva pravna i fizička lica koja su dugogodišnji dužnici po osnovu zdravstvenog osiguranja da svoje dugove izmire jer je to zakonska obaveza koja podliježe i sankcijama u slučaju nepoštivanja.
Podsjećanja radi, Zakonom o doprinosima članom 11. regulisano je da pravno lice vrši obračun, obustavu i uplatu doprinosa mjesečno, odnosno prilikom svake isplate, dok je za vlasnike samostalnih djelatnosti obaveza je da sami obračunavaju i uplaćuju doprinose do sedmog u mjesecu za protekli mjesec.
Istim Zakonom, predviđene su kaznene odredbe prema kojima će se odgovorno lice u pravnom subjektu kazniti novčanom kaznom u iznosu od 200,00- 2.000,00 KM , a fizičko lice-imalac radnje novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 KM ako ne uplati doprinose na način i rokove propisane ovim zakonom.
Prema podacima koje smo dobili od Zavoda zdravstvenog osiguranja, ukupna nenaplaćena potraživanja na ime doprinosa obaveznog zdravstvenog osiguranja od pravnih i fizičkih lica sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji nisu uplatili doprinose šest ili više mjeseci, sa stanjem na dan 30.06.2005. godine za aktivne prijavljene osiguranike iznose 928.996,74 KM. Od toga više od 800.000,00 KM odnosi se na osiguranike sa područja općine Goražde, oko 50.000,00 KM na Općinu Foča-Ustikolina, te oko 7.000,00 KM na Općinu Pale-Prača.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.