• OBJAVLJENO: 03.07.2020.
Održana dvodnevna online obuka Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima
Zadatak izrada Akcionog plana BPK Goražde za provedu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2020-2023.godine

U okviru projekta „Kratkoročna i srednjoročna podrška jačanju napora u borbi protiv trgovine ljudima u BiH“, u  zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održana je dvodnevna online obuka Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima, čiji organizator je Međunarodna organizacija za migracije u BiH (IOM BiH), u saradnji sa Uredom državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, Ministarstva sigurnosti BiH.

Projekat finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH“  a obuka je organizovana o temi „Metodologija izrade lokalnog akcionog plana/Vodič za korištenje statističkog portala za evidenciju žrtava trgovine ljudima. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u našoj državi uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, obuka je održana  putem online platforme CISCO webex.

Jedan od zadataka ovog tima, u čijem sastavu su predstavnici svih institucija u BPK Goražde i organizacija civilnog društva koji u svojoj nadležnosti, ovlaštenjima i djelatnostima imaju poduzimanje aktivnosti koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi s borbom protiv trgovine ljudima, je izrada prijedloga Akcionog plana BPK Goražde za provedu Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2020-2023.godine.

Akcioni plan bi trebao biti  strateški usmjeren na unaprjeđenje sistema podrške za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, na efikasno krivično gonjenje trgovine ljudima i povezane zločine, na preveniranje trgovine ljudima smanjenjem rizika i efikasnu zaštitu i pomoć žrtvama trgovine ljudima te na jačanje partnerstva i saradnje između aktera uključenih u suprotstavljanje trgovine ljudima.

Prema riječima člana Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima  ispred Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  Amine Salić-Bezdrob, cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta aktera nacionalnog referalnog mehanizma, a u svrhu pune provedbe pravnog i regulatornog okvira za zaštitu žrtava trgovine ljudima, a  obuka je  održana s ciljem razmjene iskustava sa timovima iz drugih kantona,  kada je riječ o izradi akcionih planova, za čiju izradu je krajnji rok mjesec april 2022.godine.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.