• OBJAVLJENO: 10.07.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 57.redovnu sjednicu
Izvdojeno oko 800.000 KM za modernizaciju i sanaciju dijela puteva R 448 i R 448 a; usvojena četiri prijedloga i jedan nacrt zakona

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 57.redovnoj sjednici izdvojila oko 800.000 KM za modernizaciju i sanaciju dijela puta R 448 i R 448 a.

Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Vlada je dala saglasnost da sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o potpiše ugovore o izvođenju radova na modernizaciji regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Jezero – Brzača u vrijednosti od 485.520 KM, kao i na sanaciji dijelova puta R 448, dionica Hranjen-Bare u vrijednosti od 289.428 KM.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je utvrdila prijedloge Zakona o turizmu BPK-a Goražde i Zakona o taksi prijevozu u BPK-a Goražde, kao i Nacrta Zakona o boravišnoj taksi BPK-a Goražde koji su proslijeđeni u skupštinsku proceduru.

U skupštinsku proceduru, po skraćenom postupku, upućeni su prijedlozi Zakona o osnovnom odgoju i vaspitanju i Zakona o srednjem obrazovanju, čijim izmjenama je zakonski uređena online nastava i ukinut proljetni raspust.

Utvrđen je i Skupštini na usvajanje poslat i Izvještaj o radu Vlade za 2019.godinu.

Vlada je razmatrala i prihvatila mišljenje Ministarstva za pravosuđe o Prednacrtu Zakona o vijeću zaposlenika i  Nacrtu Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca te ih proslijedila Skupštini na usvajanje.

Data je saglasnost na tekst i potpisivanje Ugovora o sufinansiranju Projekta „Uspostava dijaliznog centra u Goraždu“ pri JZU Kantonalnoj bolnici Goražde.

Saglasnost Vlade dobio je i Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020.“JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde u iznosu od 75.000 KM, koji će sa 50.000 KM finansirati Federalni zavod za zapošljavanje a ostatak Vlada, odnosno Ministarstvo za boračka pitanja.

Vlada je takođe dala saglasnost i na Statut JU „Službe za zapošljavanje BPK Goražde“.

Primljena je k znanju Informacija o broju odjeljenja u osnovnim školama za školsku 2020/21. godinu, te Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za juni ove godine.

Usvojena je Odluka o donošenju „Programa Ruralnog razvoja za 2020.godinu“ utvrđen u budžetu Ministarstva za privredu BPK Goražde, na ekonomkom kodu -Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Ruralni razvoj za 2020.godinu u iznosu od 80.000 KM, kao i Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke vage za kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama, u iznosu od 48.555. KM.

Vlada je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za boračka  pitanja, odobrila 36.000 KM Savezu ratnih vojnih invalida BPK „Sinovi Drine“ za realizaciju Projekta “Poboljšanje statusa boračke populacije s prostora BPK Goražde“ u 2020.godini. Odobrena su i sredstva za finansiranje rada Fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde i sufinansiranje VIII Biciklističkog maratona „Goražde-Srebrenica 2020.“

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, usvojena je Odluka o utvrđivanju visine koeficijenata za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je usvojila Odluku o kupovini zemljišta neposrednom pogodbom (za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „LAMELA L“) u ulici Ruždije Islamagića u Goraždu. Kako je istaknuto, izgradnjom ove zgrade dobit će se 18 novih stambenih jedinica, kao i prostor za uslovan rad Kantonalnog centra za socijalni rad.

U nastavku sjednice, odobren je prvi dio sredstava za aktivnosti Sportskog saveza za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde u 2020.godini, te prvog i drugog dijela, od ukupno 12 dijelova novčanih sredstava, Sportskom  savezu BPK Goražde za 2020.

Ministarstvu unutrašnjih poslova odobrena je nabavka dva terenska motorna vozila  za potrebe Uprave policije, a nabavka će se realizovati iz doniranih sredstava Kantona Sarajevo.

Na kraju sjednice, Vlada je primila k znanju zaključak Vlade Federacije BiH koja je povodom pogoršane COVID -19 epidemiološke situacije uputila zahtjev prema vladama kantona da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenih ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području kantona, nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo FBiH, odnosno sada prema naredbama Kriznog štaba federalnog Ministarstva zdravstva. U ovog aktu upućenom vladama traži se intezivnije postupanje kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, a u cilju poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, spram procjene epidemiološke situacije u Kantonu, kao i pojačan inspekcijski nadzor svih inspekcija  u cilju kontrole provođenja naređenih mjera.

Vlada je ovaj zaključak proslijedila Kantonalnom ministarstvu zdravstva, Kantonalnom štabu civilne zaštite i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove s zahtjevom da postupe prema naloženim mjerama.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.