• OBJAVLJENO: 03.08.2020.
Press konferencija kantonalnih zvaničnika
Iz federalnog budžeta Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Gradu Goražde i općinama Pale i Foča u FBiH dodijeljeno više od 5 miliona KM

U Sali Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upriličena je danas press konferencija na kojoj je prezentirana informacija vezana za donošenje odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih federalnim budžetom za 2020.godinu,  koju je nedavno usvojila Vlada FBiH. Na press konferenciji govorili  su  premijerka BPK Goražde Aida Obuća, predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Edita Velić,  delegat  u Domu naroda Parlamenta FBiH Senad Čeljo i  ministar za finansije Esad Kanlić.

Kako je istaknuto radi se  o sredstvima namijenjenim kao pomoć budžetima kantona za sanaciju posljedica nastalih usljed pandemije virusa korona, a odlukom Vlade FBiH Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, Gradu Goražde i općinama Pale i Foča u FBiH dodijeljeno je više od  pet miliona KM.

Podrška Budžetu BPK Goražde predviđena je u iznosu od 4.152.000KM, dok je Gradu Goražde i općinama Foča i Pale u FBiH dodijeljeno po  125.000 KM. Takođe, odlukom je predviđena podrška i za realizaciju projekata Grada Goražde, i to za sanaciju potisnog cjevovoda u iznosu od 140.000KM te izgradnju sanitarne deponije 265.000KM.

„Ovom prilikom želim da se zahvalim Vladi FBiH na podršci i pomoći BPK Goražde,  kao i svim zastupnicima   u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH koji su podržali zaključak zastupnika Adnana Efendića koji je predložio da se prilikom pripreme i usvajanja Odluke o kriterijima i raspodjeli sredstava za BPK Goražde predvidi ponder dva,  koji bi se  koristio uz kriterij broja stanovnika na osnovu popisa iz 2013.godine. Takođe, zahvaljujem se i delegatima u Domu naroda FBiH iz našeg kantona Edimu Fejziću, Nijazu Musiću i Senadu Čelju koji su podržali Izmjene i dopune Zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2020.godinu čime su se stekli uslovi da BPK Goražde dobije ovu značajnu podršku. Pomoć i podrška nam je veoma bitna  iz razloga što su prihodi u budžetu u odnosu na 2019. godinu znatno smanjeni i bez ove podrške mi ne bismo mogli  izvršavati i servisirati svoje ustavne nadležnosti. Kada je riječ o isplati sredstava, nakon potpisivanja ugovora sa Federalnim ministarstvom za finansije koje nam je već poslalo instrukcije mi očekujemo da će to biti do kraja ovog mjeseca, “- istaknula je na press konferenciji premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Da bez podrške viših nivoa vlasti naš kanton ne bi mogao izvršavati ustavne nadležnosti smatra i predsjedavajuća Skupštine BPK Goražde Edita Velić.

„Smatram  da sa ovim modelom raspodjele možemo biti poprilično zadovoljni i da su to sredstva koja su nama neophodna. Nadam se da će biti dovoljna kako bismo prebrodili ovu 2020 godinu, koja je zbog posljedica izazvanim pandemijom virusa COVID-19  već teška i koja će prema najavama u  jesen i zimu biti još teža“—kazala je predsjedavajuća Velić.

Podsjetimo, usvajanjem Federalnog Zakona o ublažvanju negativnih posljedica izazvanim pandemijom korona virusa, omogućeno je korištenje namjenskih sredstava za podršku privredi, na osnovu čega je naš kanton za sanaciju posljedica pandemije izdvojio oko 1.000.000 KM.

„Sa tim sredstvima direktno smo pomogli privredi, socijalnim kategorijama i zdravstvu, ne računajući direktnu podršku privredi iz stabilizacijskog fonda budžeta FBiH, koja će se direktno uplaćivati na račune fondova“-riječi su delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH iz BPK Goražde Senada Čelja.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.