• OBJAVLJENO: 03.08.2020.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 13. vanrednu sjednicu
Premijeru BPK Goražde data saglasnost da sa Federalnim ministarstvom finansija potpiše Ugovor o dodjeli potpore iz proračuna FBiH Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Na 13. vanrednoj sjednici održanoj danas, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost premijeru BPK Goražde Aidi Obući da u ime BPK Goražde, a u skladu sa Odlukom Vlade FBiH o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020.godinu, sa Federalnim ministarstvom finansija potpiše Ugovor o dodjeli potpore iz proračuna FBiH Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u iznosu od 4.152.192 KM.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK Goražde prihvatila je inicijativu Ministarstva za privredu BPK Goražde da se produži rok za dostavljanje aplikativnih obrazaca po Javnom pozivu  za dodjelu budžetskih sredstava za subvencioniranje plaća do visine minimalne plaće za period od proglašenja do prestanka stanja nesreće u FBiH, utvrđenih u budžetu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za privredne subjekte čiji rad nije bio zabranjen naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19.

Rok za podnošenje aplikativnih obrazaca produžen je za sedam dana.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.