• OBJAVLJENO: 25.08.2020.
Zasjedao Krizni štab Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica izbjeglice BPK
Pad broja oboljelih u zadnje tri sedmice rezultat su restriktivnih mjera koje je donio Krizni štab Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK

Na 26. sjednici Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK razmatrana je trenutna epidemiološka situacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Prema izvještaju predstavnika Zavoda za javno zdravstvo, u posljednjih nekoliko dana dolazi do blagog poboljšanja epidemiološke situacije u našem Kantonu. Trenutno, u našem Kantonu imamo 30 aktivnih slučajeva, 1 na Podhrastovima, te ukupno 189 oporavljenih i 11 smrnih slučajeva. Situacija u Domu za stara i iznemogla  lica se takođe popravlja  gdje je trenutno 17 zaraženih, a 5 oporavljenih korisnika.

Konstatovano je da je Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva 20.08.2020 godine donio nove naredbe vezano za obrazovne ustanove, koje stupaju na snagu odmah i koje će važiti narednih 14 dana.

Prema izvještaju predstavnika Ministarstva za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport i ministra Armana Bešlije, naš obrazovni sistem spremno će dočekati početak nove školske godine uz poštivanje svih mjera, preporuka i naredbi Federalnog ministarstva zdravstva. Sve škole formirale su svoje krizne štabove te će pratiti kako će se situacija odvijati narednih 14 dana. Takođe, data je i mogućnost da sve škole na području BPK-a i odgojno-obrazovne ustanove revidiraju svoje krizne planove, a sve u cilju sprječavanja daljeg širenja COVID 19 kao i u cilju zaštite svih učenika na području našeg Kantona.

Razmatran je i zaključak sa prethodne sjednice koji se odnosi na serološko testiranje nastavnika i  uposlenika svih odgojno-obrazovnih ustanova na području našeg Kantona prije početka nove školske godine.

Krizni štab zadužio je Ministarstvo obrazovanja, mladih, nauke, kulture i sporta  da u koordinaciji sa Ministarstvom za privredu razmotre i iznađu rješenje  u vezi naredbe br.7 koja se odnosi na prijevoz učenika, uz obavezno poštivanje  svih preporuka, smjernica i naredbi izdatih od strane Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK .

Pored ovih 37 naredbi koje je donio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva,  kao i novih naredbi vezanih za obrazovanje koje će važiti narednih 14, Krizni štab Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK donio je novu naredbu po kojoj se broj ljudi  u zatvorenom prostoru ograničava na 30, a na otvorenom prostoru na 50 osoba.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.