• OBJAVLJENO: 23.09.2005.
IZJAVA ZA JAVNOST

U povodu navodne Odluke Izborne komisije Bosne i Hercegovine, objavljene u 2. Dnevniku FTV, kojom se od Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde traži pokretanje procedure za razrješenje Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dajem slijedeću:

IZJAVU ZA JAVNOST


Iznenađen sam neozbiljnim i neodgovornim stavom Izborne komisije Bosne i Hercegovine koja je, suprotno zakonu i nepristrasnom profesionalnom radu, odlučila, nakon medijskih pritisaka, zasjedati i donositi političke odluke. Sada je definitivno jasno da predizborna kampanja za naredne izbore počinje ove godine i to veoma rano.

Podsjećam Izbornu komisiju da sam, za mjesto premijera, predložen u decembru 2002. godine, a da je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde potvrdila imenovanje dana 05.02.2003. godine, nakon detaljnih provjera od strane OSCE-a i OHR-a. Odluka o imenovanju dostavljena je Izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a saglasnost na imenovanje dao je i OHR. Pored toga, lično sam, u sjedištu Misije OSCE-a za BiH u Sarajevu, provjerio da li ima bilo kakvih smetnji za preuzimanje ponuđene funkcije. Odgovor je bio veoma konkretan i jasan da, u skladu sa važećim zakonskim propisima, ne postoji ništa sporno. Privremena Izborna komisija bila je u nadležnosti OSCE-a, koji je organizirao izbore u BiH.

Posebno želim naglasiti da je Izborna komisija BiH u 2004. godini, na zahtjev jedne opozicione partije, izvršla ponovne provjere kod OSCE-a i OHR-a. Tim povodom su me pozvali gospodin Johan Sjoberg i gosp. Moriss Power iz OHR-a i saopćili da je sve razjašnjeno sa OSCE-om i Izborom komisijom BiH, te da nema smetnji u obavljanju preuzetog, od nadležnih domaćih i međunarodnih institucija verificiranog, mandata Premijera Kantona.

Indikativno je zašto se baš sada, kada je očigledna stabilizacija Kantona i napredak u svim oblastima iz nadležnosti Premijera i Vlade BPK Goražde, Izborna komisija BiH odlučila na ovakav potez. Posebno je upečatljiva medijska kampanja koja je prethodila donošenju navedene odluke.

Iskreno se nadam, u interesu svih građana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da će se i ovaj slučaj rasvijetliti na pravedan i zakonit način.

P R E M I J E R

mr. Salko Obhođaš

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.