• OBJAVLJENO: 27.09.2005.
U BPK-u Goražde pojačane aktivnosti na implementaciji Zakona o slobodi pristupa informacijama

Uskoro izrada jedinstvenog Registra informacija !

O primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini sa Premijerom BPK-a Goražde Salkom Obhođašem i direktorom Službe za odnose sa javnošću Ankom Ćurovac razgovarali su 26.09.2005.godine šefovi kancelarija OSCE-a sa sjedištem u Foči i Palama. Ovom sastanku prisusustvovali su i službenici za demokratizaciju pomenutih OSCE-ovih kancelarija.
Bosansko-podrinjski kanton Goražde među prvim kantonima u Federaciji BiH usvojio je Strategiju za komuniciranje sa javnošću i imenovao službenika za informiranje, istaknuto je ovim povodom. Nakon toga formirana je i Služba za odnose sa javnošću, a nedavno je Vlada kantona usvojila Vodič za pristup informacijama, kao i obrazac Zahtjeva za pristup informacijama u skladu sa ovim zakonom.
Jedan od važnijih zadataka je izrada i odgovarajućeg Registra informacija pomoću kojeg će građani moći saznati s kakvim informacijama raspolaže Vlada i njena ministarstva, kao i kantonalne službe. Šefovi kancelarija OSCE-a u Foči i na Palama, iznijeli su ovom prilikom prijedlog koji je prihvaćen, da Služba za odnose sa javnošću uradi jedinstven Registar informacija u kojem će biti objedinjeni podaci i iz svih ustanova i institucija u nadležnosti kantona, kao što su sudovi i obrazovne ustanove. Štampanje ovog registra u 2000 primjeraka koji će biti podjeljen u svim općinama kantona, sa 50% sredstava finansiraće i OSCE, naglašeno je na sastanku.
Preostaje prikupljanje podataka za ovaj Registar, a dogovoren je i jedan zajednički sastanak kantonalnog i općinskih službenika za informiranje sa predstavnicima OSCE-a radi razmjene iskustava i dogovora o zajedničkoj promociji njihovih aktivnosti.
Bez ovog i bez jače promotivne aktivnosti, primjena Zakona o slobodi pristupa infomacijama neće dati zadovoljavajuće i očekivane efekte, a sam cilj usvajanja ovog zakona bio je da pruži građanima slobodu u pristupu svakoj informaciji u posjedu kantonalnih i općinskih institucija vlasti i ostalih subjekata. Više informacija o Vladi BPK-a Goražde, njenim ministarstvima i službama, građani već izvjesmno vrijeme mogu i dobiti putem web stranice kantona www.bpkg.gov.ba.
U općinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde još odranije izrađeni su odgovarajući vodiči i registri informacija, a kad se realizuje dogovor postignut na ovom sastanku, naš kanton biće ponovo među prvim kantonima u Federaciji u kojem je počela implementacija Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.