• OBJAVLJENO: 14.10.2005.
Održan Okrugli sto na temu „Izrada jedinstvenog kantonalnog Registra informacija“

Pravilan pristup informacijama od izuzetne važnosti!

Cilj sastanka bio je da se službenicima objasni primjena ovog zakona kao i način izrade jedinstvenog Indexa ili Registra informacija u kojem će se naći spisak informacija sa kojima raspolažu navedeni subjekti.
Više detalja o svemu ovome učesnicima Okruglog stola iznijeli su Victor Manic, službenik za demokratizaciju iz OSCE-ove terenske kancelarije na Palama i Anka Ćurovac, direktor Službe za odnose sa
javnošću BPK – a Goražde. Ova Služba će prema nedavnom dogovoru OSCE-ovih službenika za demokratizaciju sa Premijerom kantona, pored informacija iz svoje nadležnosti i nadležnosti Vlade, sačiniti kompletan Registar informacija za sve kantonalne institucije.
Prema procjenama, prikupljanje ovih podataka trebalo bi da se završi do kraja mjeseca oktobra do kada bi se Registar
trebao odštampati i dati na uvid javnosti. Primjerci kantonalnog Registra informacija nalaziće se i kod općinskih službenika za informisanje radi što cjelovitije primjene Zakona o slobodi pristupa informacijama. Pri tome, kako je naglašeno, za građane je veoma bitno saznanje ko je nadležan u kojoj oblasti i ko im može pravilno odgovoriti na postavljene upite.
Kad se okonča ovaj posao, Bosansko-podrinjski kanton biće među prvim kantonima u Federaciji u kojem je započela realizacija Zakona o slobodi pristupa informacijama na kantonalnom nivou.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.