• OBJAVLJENO: 14.10.2005.
Premijer sa saradnicima posjetio gradilišta zgrade „Dom“ i zgrade u ulici Seada Sofovića-Sofe

Radovi teku planiranom dinamikom!

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde mr. Salko Obhođaš i ministri u Vladi kantona Nazif Uruči i Vladimir Nedimović, posjetili su 12.10.2005.godine lokacije na kojima se izvode radovi na izgradnji stambene zgrade „Dom“ u ulici „Salih –bega Kuljuha“, kao i radovi na sanaciji fasade i krova stambene zgrade u ulici „Seada Sofovića Sofe“ u Goraždu.
Oni su tom prilikom na licu mjesta, od predstavnika izvođača radova, direktora firmi „Kaja Company“ i firme „Goraždestan“, upoznati sa realizacijom poslova na pomenutim stambenih objektima, koji napreduju predviđenom dinamikom i koji će biti završeni u zadatim rokovima.
Izgradnju stambene zgrade „Dom“ u koju će se smjestiti 21 korisnik stanarskih prava sa područja općine Goražde čiji su stanovi potpuno uništeni, sredstvima od 381.339,71 KM, prema tenderskoj dokumentaciji za dovršetak grubih građevinskih radova, zajednički finansiraju Vlada BPK-a Goražde, Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Općina Goražde.
Zahvaljujući sredstvima Vlade BPK-a Goražde u iznosu od 28.764,74 KM i zgrada u ulici „Seada Sofovića-Sofe“ broj 5 dobiće novi krov i fasadu, a naš grad još ljepši izgled. Ova zgrada je zbog svoje starosti, ali i oštećenja izazvanim ratnim djejstima, već duže vremena predstavljala opasnost po bezbjednost prolaznika, posebno učenika budući da se nalazi u blizini goraždanske osnovne škole „Husein ef. Đozo“.
„Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ovim i sličnim projektima koje finansira, kao što su između ostalih, izgradnja zgrade „Lamela H“ za pripadanike boračkih populacija, dogradnja rasvjete u Bogušićima, te sanacija krovova zgrada, želi da da svoj doprinos u obnovi stambenog fonda i poboljšanju uslova života stanovnika ovog grada i kantona i vjerujem da smo u toj svojoj namjeri uspjeli. Mi ćemo, u skladu sa svojim mogućnostima, nastaviti sa pružanjem finansijske podrške u izgradnji stambenih objekata i objekata infrastrukture, a sve u interesu boljeg standarda građana ovog kantona“, – kazao je ovom prilikom Premijer BPK-a Goražde Salko Obhođaš.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.