• OBJAVLJENO: 19.10.2005.
Članovi Foruma mladih BPK-a Goražde predstavili Vladi kantona svoj akcioni plan

Podrška Vlade neće izostati!

Premijer BPK-a Goražde mr. Salko Obhođaš organizovao je nedavno sastanak sa predstavnicima Foruma mladih BPK-a Goražde. Ovom sastanku prisustvovali su i ministri u Vladi kantona: Nazif Uruči, Emira Drakovac, Ferid Bučo i Midhat Bašić, te sekretar Vlade Emir Sijerčić.
Članovi Foruma mladih BPK-a Goražde, predvođeni Amerom Dragoljem, iznijeli su ovom prilikom niz podataka o svojoj dosadašnjoj i trenutnoj aktivnosti, te predstavili neke od zacrtanih projekata u čijoj realizaciji očekuju pomoć Vlade. Mladi su se između ostalog interesovali o mjerama koje poduzima Vlada u rješavanju njihovih najbitnijih pitanja koji se odnose na školovanje, participaciju za smještaj u studentske domove, stipendije, sportske aktivnosti. Predstavili su svoj Akcioni plan i inicijativu o usvajanju Deklaracije o mladima, te projekte „Jedan dan sa vladom“ i „Sportom protiv droge“ , a ovom prilikom tražili su i dobili saglasnost za otvaranje svoje web stranice u okviru već postojeće službene web stranice Vlade kantona.
Premijer Obhođaš podsjetio je predstavnike Foruma mladih na njihovu ulogu i ciljeve postavljene prilikom njihovog formiranja, zamišljenog da ima savjetodavni karakter i da bude spona između aktuelne vlasti i mlade populacije ovog kantona, te u tom kontekstu naglasio da sami članovi ovog foruma moraju imati više inicijative ne čekavši da im neko drugi nametne svoja rješenja.

Svi materijali koji su razmatrani, akcioni plan i ponuđeni projekti, biće dostavljeni i ostalim članovima Vlade na očitovanje, a u što skorije vrijeme trebao bi da se održi sličan sastanak na kojem će se dogovoriti konkretniji zadaci i planiranje budžeta za realizaciju daljih aktivnosti Foruma mladih, koji, kako je zaključeno, ima punu podršku Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ali koji treba i mora biti daleko aktivniji ako želi da na pravi način ostvari svoju funkciju i bude istinsko savjetodavno tijelo Vladi kantona po pitanjima mladih.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.