• OBJAVLJENO: 12.11.2020.
Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te činjenice da se četiri ministra nalaze u izolaciji zbog posljedica koronavirusa
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala prvu online sjednicu

Na početku zasjedanja, razmatrana je aktuelna problematika vezana za pandemiju korona virusa na području BPK Goražde, s posebnim akcentom na provođenje naredbi i mjera iz nadležnosti Vlade, posebno kada su u pitanju obavezujući zaključci Vlade FBiH.

Svojim Zaključkom Vlada BPK Goražde zadužila je sva ministarstva, kantonalne uprave i službe, kao i javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač BPK Goražde da naprave Plan rada svojih institucija u ovom periodu. U skladu s tim planom, rukovodioci organa uprave obavezni su da uvedu rad od kuće i rad u smjenama gdje je to moguće, te da omoguće korištenje godišnjeg odmora licima iznad 60 godina starosti, posebno onim licima kod kojih su dijagnosticirana hronična oboljenja, kao i trudnicama. Kada je riječ o obavljanju poslovnih aktivnosti, potrebno je da se komunikacija usmjeri na informatičko-informacijske tehnologije kako bi se reducirali poslovni sastanci.

Zaključkom je definisan i rad sa strankama koje komuniciraju sa institucijama i organima uprave u skladu sa važećim naredbama Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde te Kriznog štaba FBiH. Sva komunikacija obavlja  se  isključivo putem telefona i elektronskim putem, a svi podnesci šalju se putem pošte, a samim tim izbjegava se neposredan odlazak u prostorije organa. Službene posjete mogu se dozvoliti u prostorije licima za koje saglasnost da premijer BPK Goražde i ministri te direktori javnih ustanova i preduzeća.

S ciljem suzbijanja i sprječavanja  širenja virusa COVID-19, Vlada BPK Goražde naložila je svim uposlenicima kantonalnih organa uprave i službi  te strankama da prilikom ulaska u zgradu, uz obavezno javljanje portiru, izvrše dezinfekciju ruku i mjerenje temperature.

Kako bi svim licima u skladu sa Pravilnikom Centralne izborne komisije o provedbi izbora u BiH bilo omogućeno biračko pravo,  na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde formirala je radnu grupu čiji je zadatak da pravovremeno sačini prijedlog Rješenja o stavljanju pod zdravstveni nazor lica koja su zaražena virusom COVID-19, licima koja idu u izolaciju te kontaktima zaraženih osoba. Koordinaciju rada Radne grupe u periodu od 13 do 15.novembra u skladu sa svojim nadležnostima  obezbijedit će Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice te direktori Kantonalne uprave civilne zaštite i Službe za zajedničke poslove  kantonalnih organa koji će obezbijediti pravovremenu dostavu rješenja do 15. novembra 2020.godine  do 09:00sati.

Razmatrajući materijal iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport,  Vlada BPK Goražde  svojim zaključkom dala je saglasnost ministru na potpisivanje Kolektivnog ugovora  za oblast srednjeg obrazovanja u BPK Goražde sa Sindikatom srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH, Kantonalni odbor BPK Goražde, kao i radnika.

Takođe, na današnjoj sjednici Vlada BPK Goražde  usvojila je  Odluku o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV BPK Goražde d.o.o. na ime X (desete) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2020.godinu te Odluku o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu BPK Goražde za mjesec avgust i septembar 2020.godine.

Vlada BPK Goražde svojim odlukama dala je saglasnost na odluke o razrješenju v.d.direktora J.U „Služba za zapošljavanje“ BPK Goražde i Odluku Upravnog odbora ove javne ustanove o izboru kandidata za imenovanje direktora.

Do kraja zasjedanja, na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde, Vlada BPK Goražde usvojila  je odluku  o razrješenju člana Policijskog odbora za policijske službenike BPK Goražde  s obzirom da je jedan od članova imenovan za policijskog komesara te Odluku  o imenovanju članova ovog odbora.

Usvojena je i  Uredba o obliku službene policijske iskaznice i značke, Uredba o postupku sa privremeno oduzetim predmetima, Uredba o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, Uredba o postupku u slučaju prekobrojnosti policijskih službenika te dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskih službenika.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.