• OBJAVLJENO: 16.11.2020.
Borba protiv korupcije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Objavljen Registar zaposlenih i imenovanih lica u organima javne uprave u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Na službenoj web stranici Vlade BPK Goražde na linku https://anticorrupibpk.com/ danas je objavljen Registar zaposlenih lica i Registar imenovanih lica u organima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama i zavodima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U registrima su trenutno dostupni podaci koji su do sada dostavljeni i podaci će se svakodnevno ažurirati kako budu dostavljani od strane organa javne uprave, institucija, javnih preduzeća, ustanova i zavoda BPK Goražde.

Odluke o uspostavi Registra imenovanih lica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:13/19) i Registra zaposlenih u javnom sektoru na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:13/19) donijela je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj 29.10.2019. godine. Navedenim odlukama je uređeno pitanje uspostave i vođenja registra imenovanih lica i registra zaposlenih u javnom sektoru u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Razlozi za uspostavljanje Registra imenovanih lica sadržani su u potrebi uspostave mehanizama za sprječavanje sukoba privatnog interesa pojedinaca koji obavljaju javnu funkciju i interesa javne funkcije, te jačanja integriteta, objektivnosti, nepristrasnosti i transparentnosti u vršenju javnih funkcija i podizanje nivoa povjerenja građana u institucije Kantona. Uvođenjem registra imenovanih lica građanima su postali dostupni i vidljivi podaci o imenovanim licima na području Kantona.

Razlozi za uspostavljanje Registra zaposlenih u javnom sektoru, sadržani su u potrebi, smanjivanja mogućnosti za zloupotrebu, kao i povećanju transparentnosti javnog sektora s ciljem povećavanja stepena povjerenja građana u rad kantonalnih organa uprave i institucija.

Zahvaljujemo se Misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini koja je svesrdno podržala Vladu BPK Goražde u razvoju online Registra zaposlenih i imenovanih lica u organima javne uprave. Njihova podrška utoliko je značajnija jer doprinosi smanjenju korupcije te boljem i transparetnijem radu Vlade.

Takođe, zahvaljujemo se ministarstvima pravosuđa i finansija u Vladi BPK, te Tijelu za sprječavanje korupcije u BPK Goražde koji su po nalogu Vlade bili nosioci ovog značajnog projekta.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.