• OBJAVLJENO: 24.11.2020.
Promocija turizma BPK Goražde i Gornje-drinske regije
Realizacijom projekta predstavljeni su svi turistički potencijali kako BPK Goražde, tako i šire Gornje – drinske regije

S ciljem jačanja regionalne saradnje sa općinama Gornje- drinske regije, Bosansko-podrinjski kanton Goražde, u skladu sa nadležnostima,  nedavno je sa općinama Foča, Rudo i Višegrad potpisao Memorandum o razumijevanju kojim se stvaraju pretpostavke za jačanje saradnje u oblasti turizma.

Kako bi se što više promovisala turistička ponuda u Gornje- drinskoj regiji definisane su najbitnije lokacije na kojim je sačuvano kulturno-historijsko naslijeđe koje može predstavljati turističku ponudu lokalnih zajednica Gornje – drinske regije te je s tim u vezi kreiran zajednički katalog te pokrenuta web stanica pod nazivom „Doživi dolinu Drine“  koja promoviše najznačajnije turističke lokacije koje mogu ponuditi sadržaje turistima od onih vjerskih, do avanturističkih.

Potpisivanje Memoranduma od posebnog je značaja  s obzirom da se suočavamo sa borbom protiv pandemije virusa COVID-19 kada  naši građani sve više koriste domaće turističke potencijale. Stoga je BPK Goražde spremno ušao u ovaj projekat s ciljem privlačenja većeg broja turista kako u naš kanton, tako i u lokalne zajednice Gornje – drinske regije.

„Projekat u kojem su predstavljeni svi turistički potencijali ove regije u potpunosti je  finansiran i realiziran od strane Misije OSCE-a u BiH. Njegova realizacija nam je od posebnog značaja pogotovo u vrijeme pandemije virusa COVID-19, kada smo sve više okrenuti domaćim turističkim potencijalima, tako da na ovaj način želimo da ih predstavimo. Takođe, u budućnosti  namjera nam je napraviti petodnevnu turističku ponudu i pozvati turiste u ovaj region, te ponuditi sve one sadržaje sa kojim raspolažemo.   Mi smo usvajanjem Zakona o turizmu na nivou BPK Goražde predvidjeli i organiziranje turističke zajednice na nivou kako kantona, tako i lokalnih zajednica, tako da se nadam da će ovaj projekat biti podrška njihovom daljem radu i da će se sa priče krenuti u djela na način  adekvatnog korištenja  turističkih  potencijala  kako BPK Goražde, tako i šire Gornje drinske regije“-naglasila je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Prema podacima, obustava međunarodnih letova, zatvaranje zračnih luka i granica, uvođenje strogih ograničenja putovanja, uključujući i domaća, izaziva krizu bez presedana u mnogim sektorima povezanim s turističkom industrijom. Postoji strah da će prema najcrnjim predviđanjima na kraju 2020.godine, doći do smanjenja od oko milijardu međunarodnih turista, uz globalni ekonomski gubitak od 1. 200 milijardi dolara što bi za posljedicu imalo gubitak radnih mjesta u čitavom turističkom sektoru.

U cilju promocije turizma u BPK Goražde i Gornje drinske regije kreiran je zajednički katalog u kojem je predstavljena turistička ponuda, koji se nalazi na web stranici  pod nazivom “Doživi dolinu Drine”.

https://dozividolinudrine.com/ i na stranici Vlade BPK Goražde.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.