• OBJAVLJENO: 10.12.2020.
Ministar za privredu i direktor Direkcije za ceste BPK Goražde, Mensad Arnaut i Memsud Dedović posjetili lokalitet na kojem je okonačan projekat modernizacije dijela regionalnog puta R448
Radovi urađeni kvalitetno i u roku

Ministar za privredu i direktor Direkcije za ceste BPK Goražde Mensad Arnaut i Memsud Dedović posjetili su danas lokalitet  na kojem je okonačan  projekat modernizacije dijela regionalnog puta R448,  u ulici Sarajevska prema Izletištu Rorovi.

Za sanaciju i rekonstrukciju dijela ove putne komunikacije iz budežta Direkcije za ceste BPK Goražde izdvojeno je 291.000 KM, a izvođač radova, goraždanska firma „Okac“ d.o.o., radove je okonačala u predviđenom roku.

„Zadovoljni smo što su  ispoštovane  sve ugovorom preuzete obaveze koje se odnose na rekonstrukciju ove veoma značajne putne komunikacije koje se prvenstveno odnose na kvalitet i rok izvođenja radova na dijelu ove putne komunikacije. Ostaju da se urade neke manje korekcije, kao što je postavljanje bankina, što se nadam da će biti završeno u veoma kratkom roku“-nakon obilaska kazao je direktor Direkcije za ceste BPK Goražde Memsud Dedović.

S obzirom  da je kraj budžetske  godine, u Planu  i programu Direkcije za ceste Ministarstva za privredu BPK Goražde za 2021.godinu je nastavak aktivnosti na uređenju putne komunikacije R 448 i R 448a.

„Iako je mjesec decembar, pored realizacije ovog projekta, uspjeli smo realizovati  i projekat asfaltiranja dijela regionalnog puta R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Čemerničko Vrelo-Zorovići u dužini od tri kilometra. S obzirom da je toku izrada Plana i programa Direkcija za ceste Ministarstva za privredu BPK Goražde, možemo reći da nam ovaj način obećavamo da ćemo nastaviti na uređenju, odnosno asfaltiranju i popravku regionalnog puta R 448 tako i R 448a  , odnosno prema Brzači i  Hrenovici“-riječi su ministra za privredu BPK Goražde Mensada Arnauta.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.