• OBJAVLJENO: 15.12.2020.
Direktori Arhiva BiH i Federacije FBiH posjetili Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Razgovarano o jačanju kapaciteta kantonalnog Arhiva i digitalizaciji arhivske građe

Ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde Nataša Danojlić sastala se danas sa direktorima  Arhiva BiH i Federacije FBiH, Sašom  Klepićem  i Admirom Hadrovićem.

Na sastanku  kojem je prisustvovao i Nihad Gabela, direktor Arhiva BPK Goražde razgovarano je o jačanju kapaciteta kantonalnog Arhiva, te  digitalizaciji arhivske građe, s posebnim akcentom na realizaciju projekta otvaranja historijskog odjela.

Kako je ovom prilikom istaknuo direktor Arhiva BPK Goražde Nihad Gabela, Arhiv BPK Goražde po prvi put od ove godine je kadrovski popunjen, ali da smještajni kapaciteti ne zadovoljavaju uslove, koji bi se uz podršku kako kantonalne Vlade, tako i sa većih nivoa trebali popraviti.

” Mislim da su shvatili ozbiljnost situacije i zaista oni rade sa Arhivom da što prije riješe problematiku koja se odnosi na smještaj arhivske građe. Takođe, mi imamo podršku i Arhiva BiH i Arhiva FBiH, koja se odnosi na stručnu pomoć i materijalno-tehničku pomoć, onoliko koliko su oni u mogućnosti. Arhiv BiH će nam dozvoliti da skeniramo građu koja se tiče perioda austro-ugarske uprave u BiH. Konkretno, stavili smo akcenat na Goražde i okolinu, a nakon toga tu građu ćemo dati krajnjim korisnicima”, izjavio je Nihad Gabela, direktor Arhiva u Goraždu.

Direktor Arhiva FBiH Admir Hadrović istakao je kako ga raduje činjenica da je Vlada BPK Goražde prepoznala značaj i ulogu Arhiva kao ustanove koja vrši evidentiranje, preuzimanje, smještaj, obradu, sređivanje, publiciranje i davanje na korištenje arhivske građe, kao i njihovu inicijativu o poduzetim aktivnostima kada je riječ o zaštiti arhivske građe.

„”Drago mi je da su prepoznali njihovu inicijativu o zaštiti arhivske građe koja predstavlja sav pisani, štampani, crtani, fonografisani, fotografisani ili na bilo koji način zabilježen dokumentacioni materijal nastao u radu ovog kantona, a koji je značajan za historiju i druge naučne oblasti, za ovaj kanton, entitet pa i državu BiH. Arhiv BPK sadržajom građe koju posjeduje kao i one građe koja je u nastanku u nadležnosti Arhiva FBiH i Arhiva BPK Goražde predstavlja vrlo bitan institucionalni, upravni i kulturno- društveni stub ovog kantona. Gledajući sa historijskog stanovišta, Arhiv BPK Goražde kao ustanova je nezamislivo za proučavanje bez fondusa arija, nezamislivo je proučavanje političkih, ekonomskih društvenih, kulturnih  prilika ovog dijela BiH krajem 20. i početkom 21. stoljeća. Znači, pisana kultruna baština za koju nadležnost ima Arhiv BPK Goražde je od neprocjenjive vrijednosti. Što se tiče pomoći Arhiva FBiH Arhivu BPK Goražde, ona će biti pružena stručno što se tiče edukacije, obuke prilikom rada sa arhivskom i registraturnom građom stojimo im na raspolaganju”, ističe Hadrović.

Na sastanku je razgovarano i o kontroli nastanka građe koja se odnosi na BPK Goražde.

” Locirali smo gdje se ta građa nalazi i tu su takođe otvorena vrata za naše kolege iz ove regije. Ta građa treba da bude ovdje i da bude skenirana i donesena u Goražde. Pošto to iziskuje itekakve materijalne troškove i opremu,  mi ćemo i u tom smislu kolegijalno izaći u susret u smislu davanja opreme koja nije baš dostupna da se kupi. Dat ćemo je na korištenje, a  ja sam lično zamolio da se kadrovski  ovdje pojača Arhiv na projektima“ – kazao je direktor Arhiva BiH.

Ministrica pravosuđa Nataša Danojlić ovom prilikom  naglasila je da će Vlada BPK Goražde pružati podršku radu Arhiva BPK Goražde.

„„ Arhiv BPK je u vrlo nezavidnoj situaciji  s obzirom na činjenicu da je građa koja se nalazi tamo trenutno u uslovima koji ne zadovoljavaju potrebe arhiva koji je oštećen i treba se izmjestiti. Potrebno je naći rješenje da se arhiva smjesti u skladu sa uslovima koji su zakonski i koji trebaju jednom arhivu kantona. Danas je iskazana podrška od strane Arhiva BiH i Arhiva FBiH u tom smislu  i nadamo se da ćemo taj problem zajedno riješiti i da ćemo konačno imati smještenu arhivu kako treba“ – kazala je ministrica Danojlić.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.