• OBJAVLJENO: 16.12.2020.
Odbor za praćenje realizacije projekta cestovnog povezivanja Goražde-Hranjen-Hrenovica održao je jučer svoju 6. redovnu sjednicu
Aktivnosti na realizaciji jednog od najznačajnijih projekata u historiji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde teku planiranom dinamikom

Na sjednici  održanoj u sjedištu Direkcije JP „Autoceste FBiH“ u Sarajevu analizirane su dosadašnje aktivnosti na realizaciji ovog veoma značajnog projekta kako za BPK Goražde tako i za cijelu BiH, kojom je predsjedavala premijerka BPK Goražde Aida Obuća kao predsjednica  Odbora.

Prema informacijama sa sastanka, radovi teku planiranom dinamikom i sa danaom 15.12.2020.godine, glavna tunelska cijev iskopana je u dužini od   1.340 metara te servisna  cijev u dužini od  1.230 metara, što čini 22 posto ukupne dužine tunela.

„Onim što je do sada urađeno ja mogu biti zadovoljna, prije svega činjenicom da smo mi nakon dugo godina dočekali da se ovaj historijski projekat realizira na području BPK Goražde i da ide planiranom dinamikom, onako kako to geološki uslovi dozvoljavaju.  Zbog složenih geoloških uslova, koji su u velikoj mjeri usporavali izvođenje radova, u proteklih četrnaest mjeseci prosječan iskop glavne tunelske cijevi na mjesečnom nivou kretao se oko sto metara, a u narednom periodu radi se na tome da se poveća intezitet iskopa, tako da se u toku dana vrši iskop od četiri metra, odnosno dva sa sjeverne,  a dva sa južne strane. Također, riješen je i problem pojave podzemnih voda u tunelu  koja se pojavila na tristo metara od sjevernog ulaza iz pravca Prače koncentrisanjem prirodnim tokom, tako da sad otiče van tunela i ne pravi problem pri izvođenju radova. To potvrđuje činjenica, da je sa sjeverne strane iskopano 547 metara, dakle već se prošlo tih 300 metara  gdje se prošlo mjesto gdje se pojavila voda, a sa južne strane 793 metra što je ukupno 1.340 metara sa jučerašnjim datumom“-ističe premijerka BPK Goražde.

Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, početkom decembra mjeseca na realizaciji projekta izgradnje jednog od najvećih tunela u ovoj regiji angažovano je trideset novih tunelskih radnika iz Turske sa rukovodiocem radova na radilištu Jug, a očekuje se i dolazak novog glavnog inžinjera za tunel. Kako bi se radovi izveli kvalitetno i u predviđenom roku, konstantno se vrši  nabavka nove i modernije opreme za izvođenje ovih veoma specifičnih,sofisticiranih radova, a paralelno sa izvođenjem radova na tunelu,  provode se i aktivnosti na izradi glavnog projekta za izgradnju brze ceste Hrenovica-Hranjen-Goražde.

„ U toku je izrada glavnog projekta, tenderska procedura je okončana, tako da se prema planu očekuje da će biti završen do kraja 2021. godine. U nadležnosti je BPK Goražde i taj  dio trase pod stručnim nazivom „Sjeverna zaobilaznica Goražde“ pozicionira se  unutar Prostornog plana BPK Goražde. Mislim da je  Grad Goražde već pokrenuo aktivnosti tako da se nadamo da ćemo do kraja 2021.godine imati urađen glavni projekat. U konačnici možemo biti zadovoljni dosadašanjim dinamikom, trebamo insistirati da se aktivnosti rade i kvalitetnije i brže, koliko je to moguće i da svi zajednički svojim ličnim angažmanom, u skladu sa svojim nadležnostima, doprinesemo da se ovaj projekat okonča  na zadovoljstvo svih građana BPK Goražde“-kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Kada je riječ o finansijskoj podršci ovoj veoma značajnoj investiciji, Vlada FBiH u ovoj godini u budžetu osigurala je sredstva u iznosu od 29,6 miliona KM,  a nacrtom Budžeta za 2021.godinu na ekonomskom kodu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija planiran je dodatni iznos od  31,5 miliona KM.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.