• OBJAVLJENO: 22.12.2020.
Održana sjednica Ustavne i zakonodavno - pravne komisije Skupštine BPK Goražde
Razmatrani materijali za 14. redovnu sjednicu Skupštine BPK Goražde

Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 12. redovnoj sjednici, održanoj danas, razmatrala je materijale za 14. redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na sjednici razmatrani su nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta za 2021.godinu, te nacrt Zakona o izvršenju sankcija u BPK Goražde  na koje Komisija nije imala primjedbi te svojim zaključkom predlaže Skupštini da utvrdi predložene nacrte i uputi ih u proceduru javnih rasprava.

Razmatran je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom te predloženo Skupštini da o istom vodi raspravu.

Na sjednici je razmatrano i nekoliko prijedloga odluka koje će se naći naći na dnevnom redu 14. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde. Radi se o prijedlogu Odluke o privremenom finansiranju BPK Goražde za period 01.01-31.03.2021.godine, Odluke o Planu zaštite od požara BK Goražde, Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2020.godinu, Odluke o davanju saglasnooti na izmjene i dopune Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ za 2020.godinu te Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na na finansijski i izvršavanje finansijskog plana ove ustanove za 2021.godinu. Nakon razmatranja, Komisija je donijela zaključak kojim se predlaže Skupštini da donese ove odluke.

Na današnjoj sjednici Komisija je razmatrala i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na  Odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde o pokriću dijela akumuliranog gubitka,

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.