• OBJAVLJENO: 12.02.2021.
Održan zajednički sastanak sa Koordinacijom boračkih udruženja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i predstavnikom Fondacije „Istina za Goražde“
Ukazano na potrebu što hitnijeg usvajanja Budžeta BPK Goražde za ovu godinu

Zajednički sastanak sa Koordinacijom boračkih udruženja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i predstavnikom Fondacije „Istina za Goražde“ upriličili su danas premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, ministar za boračka pitanja Edin Aganović i ministar za finansije Esad Kanlić.

Na sastanku je razgovarano o problematici s kojom se susreće  boračka populacija na prostoru našeg kantona, s akcentom na problematiku zbog neusvajanja  budžeta BPK Goražde za 2021.godinu. Kako je istaknuto, Vlada BPK Goražde usvojila je prijedlog Buždeta za 2021.godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru, a sa današnjeg sastanka ukazano je na što hitnije usvajanje ovog značajnog dokumenta kako u narednom periodu ne bi došla u pitanje isplata individualnih prava boračke populacije, prvenstveno egzistencijalne naknade za 325 korisnika.

„U prošloj godini usvojeno je pravo na egzistencijalnu naknadu. Prva isplata bila je u martu mjesecu, što znači da u prva dva mjeseca prošle godine nismo imali isplatu ove naknade, tako da je u ovoj godini nismo mogli planirati kroz Odluku o privremenom finansiranju. Dotakli smo se problematike neprocesuiranja ratnih zločina koji su se desili na području Goražda, ali promjenama na čelu Visokog tužilačkog vijeća nadamo se da ćemo imati više razumijevanja. Ukupan iznos sredstava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja je nešto manji od 1.600.000 KM, a od toga preko 700.000 KM odnosi se na individualna davanja, konkretno za isplatu egzistencijalne naknade. Mi smo za januar mjesec kompletirali spiskove i poslali prema Ministarstvu za finansije, gdje je evidentno da je došlo do povećanja broja korisnika egzistencijalne naknade, s obzirom da su neki uvedeni u pravo koji su bili na javnim radovima 2019.godine pa su u pravo ušli u decembru mjesecu. Dakle, 325 ljudi čeka isplatu za januar mjesec i zato kažem da je vrlo bitno da se budžet usvoji, kako to pravo ne bi došlo u pitanje“-ovom prilikom kazao je ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović.

Prema riječima predstavnika Koordinacije boračkih udruženja BPK Goražde Nesiba Hoda, stav Koordinacije je zadržati dostignuti nivo prava boračke populacije i u narednom periodu.

„ Pitanje isplate egzistencijalne naknade ne smije doći u pitanje. Ona mora ići redovno, jer pripadnici boračke populacije koji ostvaruju ovo pravo žive od tih primanja. U prošloj godini je 600.000 KM utrošeno za materijalne egzistencijalne naknade, a u ovoj godini, zbog povećanja broja korisnika ovog prava, potrebno je više od 700.000KM, kako bi se te naknade mogle isplatiti u potpunosti“-riječi su predstavnika Koordinacije boračkih udruženja Nesiba Hoda.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.