• OBJAVLJENO: 17.02.2021.
U Goraždu održana 7. sjednica Odbora za praćenje realizacije projekta brze ceste Prača-Goražde
Prezentovane dosadašnje aktivnosti vezane za realizaciju projekta izgradnje tunela „Hranjen“ i izradu projektno-tehničke dokumentacije brze ceste

Odbor za praćenje realizacije projekta brze ceste Prača-Goražde održao je danas svoju 7. sjednicu. Na sjednici koja je održana u zgradi Vlade BPK Goražde,  prezentovane su dosadašnje  aktivnosti vezane za realizaciju projekta izgradnje tunela „Hranjen“ te izradu  projektno-tehničke dokumentacije brze ceste, s posebnim fokusom na odluku Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa gdje se mijenja dužina trase sa 13, 7 za dodatnih 4, 7 km, odnosno 18,4 km.

Informacije o izgradnji tunela i projektu brze ceste, uz kraću video prezentaciju članovima Odbora, prezentovali su predstavnici JP „Autoceste FBiH“,  Samir Pirić i Ermin Hadžimehmedagić.

Prema podacima, zaključno sa 15.02.2021. godine, iskopano je i podgrađeno 1.558 m glavne tunelske cijevi i 1.442 m servisne tunelske cijevi, te četiri pješačke poprečne veze, poprečne veze za prolaz interventnih vozila i dvije parkirne niše. Izvođač radova je početkom decembra 2020. godine, angažovao 30 stranih radnika sa rukovodećim kadrom na poslovima iskopa i ugradnje primarne tunelske podgrade, a za rukovodioca projekta angažovan je i tunelski inžinjer sa velikim iskustvom na sličnim projektima,  što značajno poboljšava organizaciju rada na ovom projektu.

U okviru izrade projektne dokumentacije za cestovno povezivanje Goražda sa Sarajevom, dionica Hrenovica –Goražde, izvršena su inžinjersko – geološka i geotehnička istraživanja dionice. Istraživanja za potrebe Idejnog projekta tunela Hranjen su izvršena u skladu sa realnim mogućnostima za realizaciju pojedinih vrsta istraživanja (teren pod vegetacijom, pristupačnost i miniranost pojedinih dijelova). Prostor planirane saobraćajnice pripada brdsko-planinskom području Istočne Bosne. Kroz planinski masiv istočnih dijelova Jahorine gradi se tunel „Hranjen“ 5.500 m i maksimalnim  nadslojem cca 600 m u prostoru lokalne vododjelnice Prača – Drina. Tokom iskopa tunela ustanovila se geološka promjena u odnosu na Idejni projekat s obzirom da iskop tunela prolazi kroz složenu geološku sredinu koja je pretrpjela utjecaj tektonske aktivnosti-rasjedne zone, stijenska masa je jače ispucala i zdrobljena, s pojavom kaverni te dotokom veće količine vode.

Prema riječima premijerke BPK Goražde, Vlada FBiH je na inicijativu JP Autoceste FBiH, Grada Goražda i Vlade BPK, donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju prve faze brze ceste iz razloga što se utvrdilo da je prethodnim projektom bilo predviđeno da cesta završava u nekoj slijepoj ulici i ne povezuje se sa magistralnim putem  M20. Zbog toga je traženo novo rješenje koje je iziskivalo dodatnih 4,7 km. Novim rješenjem, u skladu sa pravilima struke, izmjestit će se saobraćaj iz užeg gradskog jezgra izgradnjom sjeverne zaobilaznice iznad grada i još jednog tunela dužine 1.280 metara. U konačnici, ova cesta će se spojiti na M20, što je takozvana „Sjeverna zaobilaznica oko Goražda“ i spajanje s putnim pravcem u Donjoj Sopotnici.

„Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju prve faze brze ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda i početak realizacije projekta iz 2017.godine, bazirana je na tada raspoloživoj tehničkoj dokumentaciji IPSA Instituta. Idejni projekt cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo- Vardište, dužine 13,7 km. Po ranijem rješenju, u projektu je završetak ceste u Goraždu bio usmjeren direktno u gradsko jezgro a to, s obzirom na rang saobraćajnice i njenu buduću namjenu, kao dio pravca koji bi trebao imati ulogu međudržavnog povezivanja, nije prihvatljivo.

Sagledavajući širi društveni značaj i saobraćajnu funkciju ovog cestovnog pravca, JP“ Autoceste FBiH“ kao implementator Odluke je u koordinaciji sa Gradskom upravom Goražda i Vladom BPK, pokrenuo inicijativu da se umjesto „slijepog“ završetka brze ceste u gradskoj ulici koja vodi u inače zagušeni gradski centar, predvidi takozvana  sjeverna obilaznica Goražda koja brzu cestu dovodi na ranije planirani cestovni čvor na istočnom rubu Goražda, na magistralnu cestu M-20, u Donjoj Sopotnici. To omogućuje punu saobraćajnu povezanost Goražda na strategijskom državnom, regionalnom i lokalnom  nivou.

Nakon preliminarnog istraživanja i projektovanja, utvrđeno je nužno produženje trase brze ceste u urbanom području Goražda od 4,7 km. Vlada FBiH je prihvatila ovu inicijativu i svojom odlukom utvrdila federalni značaj, odnosno javni interes za ovaj nastavak brze ceste (ujedno i gradsku obilaznicu), čime su se stekli uslovi za organizovano planiranje, projektovanje i građenje cjelokupne funkcionalne i kvalitetne dionice brze ceste,  u prvoj fazi kao takozvani  “poluprofil” sa jednim kolovozom“-ovom prilikom istaknula je premijerka BPK Goražde Aida Obuća, koja je ujedno i predsjednica Odbora za praćenje realizacije projekta.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.