• OBJAVLJENO: 24.02.2021.
Sastanak premijerke i ministara u Vladi sa v.d. načelnikom općine Foča u FBiH
Iskazana podrška Vlade BPK Goražde ovoj lokalnoj zajednici

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća upriličila je danas sastanak sa vršiocem dužnosti načelnika Općine Foča u FBiH Mensurom Karahodžom i njenim pomoćnicima, a sastanku su prisustvovali i ministri u Vladi BPK Goražde.

Na sastanku je razgovarano o problematici s kojom se susreće ova nerazvijena lokalna zajednica u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s akcentom na problematiku nemogućnosti poštivanja sporazuma postignutog sa Poreznom upravom FBiH, na osnovu kojeg se ova općina obavezala izmiriti dugovanja na ime poreza i doprinosa u 36 mjesečnih rata. Kako je istaknuto na sastanku,  dugovanja po ovom osnovu iznose nešto više od 180.000 KM, koja ova općina nije u mogućnosti isplatiti zbog nedovoljnih vlastitih prihoda, kao i neredovnih grantova sa nivoa BPK Goražde.

S ciljem podrške općinama u sastavu BPK Goražde,  Vlada BPK Goražde će podržati ovu lokalnu zajednicu, nastojeći  prvenstevno da  ispoštuje odluku o dodjeli grant sredstava. U 2021.godini, kako je istaknuto, bit će pružena podrška infrastrukturnim projektima, sportskim klubovima, zdravstvenim ustanovama kao i projektima socijalne zaštite te nastavak podrške putem Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde kada je u pitanju briga o boračkoj populaciji ,s posebnim akcentom na isplatu egzistencijalne naknade za boračku populaciju, koju prema podacima na području ove lokalne zajednice ostvaruje oko 40 demobilisanih boraca .

Vlada BPK Goražde, ovom prilikom pozvala je Općinu Foča u FBiH da učestvuje u projektu koji implementira Vlada BPK Goražde, uz podršku Misije OSCE-a u BiH i Tima za spriječavanje i  borbu protiv korupcije, a tiče se Registra zaposlenih i Registra imenovanih lica BPK Goražde.

S ciljem jačanja transparentnosti rada javne uprave i unaprjeđenja aktivnosti u borbi protiv korupcije, Misija OSCE-a u BiH iskazala je dalju spremnost da podrži proširivanje kapaciteta registara, na način da u postojeće registre budu evidentirana sva zaposlena i imenovana lica na nivu Grada Goražda i općina sa područja BPK Goražde, istaknuto je tim povodom.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.