• OBJAVLJENO: 24.02.2021.
Zasjedao Kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde
Unaprjeđenje sistema zaštite i spašavanja na području BPK Goražde jedan od prioriteta rada u narednom periodu

Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na sjednici održanoj danas, utvrdio je prijedloge  Odluke o dodjeli nagrada i priznanja  zaslužnim pojedincima i kolektivima koji su u prethodnom periodu dali značajan doprinos u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Kantona, kao i program svečane sjednice KŠCZ povodom 1. marta – Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine  i Međunarodnog dana civilne zaštite.

Pored toga, na današnjoj sjednici KŠCZ BPK Goražde primio je  k znanju informaciju o trenutnom stanju na području BPK Goražde sa aspekta ugroženosti od pandemije koronavirusa (COVID-19) i informaciju o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde za period od 15.01.2021. do 16.02.2021. godine.

Dato je  pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama u sastavu BPK Goražde kao i  Gradu Goraždu iz  sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i Prijedlog Odluke o uslovima i načinu korištenju sredstava iz premije osiguranja imovine od požara i prirodnih sila i sredstava od naplaćene funkcionalne premije osiguranja, koja se odnosi na osiguranje motornih vozila.

U narednom periodu, u planu  Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde, prema riječima direktora  Kenana Kanlića je i dalje unaprjeđenje sistema zaštite i spašavanja na području BPK Goražde, s akcentom na  normativno-pravno uređenje sistema i jačanje snaga zaštite i spašavanje na području BPK Goražde koje će biti u stanju odgovoriti svim izazovima od  mogućih opasnosti prouzrokovanim prirodnim i drugim nesrećama.

S obzirom da česte prirodne katastrofe i nepredvidive okolnosti nalažu da se radi  na jačanju službi koje bi radile na spasavanju stanovništva i imovine, Kantonalni štab civilne zaštite na današnjoj sjednici usvojio je  Uredbu o organizovanju službi za zaštitu i spašavanja na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, jer kako je istaknuto, nesporno je da civilna zaštita mora imati veći značaj u sistemu zaštite i spasavanja građana naše zemlje i da naše društvo mora ulagati mnogo više odgovornosti i sredstava kako bi se formirale dobro opremljene i obučene službe i specijalizovane jedinice civilne zaštite, kao prijeko potrebne dodatne snage, koje će biti angažovane u vanrednim situacijama.

„U protekloj godini smo bili suočeni sa mnogim izazovima, kao što je pandemija koronavirusa koja i dalje traje, kao i drugim prirodnim nesrećama, naročito požarima. Sve to nam predstavlja obavezu da se u budućem periodu dodatno angažujemo s ciljem obezbjeđenja većeg nivoa sigurnosti građana i zaštite od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde. S tim u vezi, Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde smo poslali na usvajanje Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  za period 2021 – 2026. godina, kao strateški vizionarski dokument petogodišnjeg pregleda stanja i vizije razvoja sistema zaštite i spašavanja . Usvajanjem samog Programa i ispunjavanjem ciljeva i strategija iz Programa, jača se ukupna otpornost Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u odnosu na pojavne akcidente, a time utiče i na razvoj sistema zaštite i spašavanja kroz realizaciju zacrtanih planova i vizija istaknutih kroz programske ciljeve, što u konačnici utiče i na jačanje i razvijanje samog sistema zaštite i spašavanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno jačanje otpornosti društva kao cjeline“-riječi su direktora Kanlića.

Svoj osvrt na rad Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde dala je i komandantica Aida Sirbubalo. Mišljenja je da je neophodno pored donošenja normativno- pravnih akata  uložiti mnogo više sredstava u sistem zaštite i spašavanja. Ujedno govorila je i o aktivnostima vezanima za obilježavanje 1. marta, Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine  i Međunarodnog dana civilne zaštite na području BPK Goražde.

„Predviđena je dodjela nagrada i zahvalnica zaslužnim pojedincima i kolektivima koji su u prethodnom periodu dali značajan doprinos u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona, što će biti upriličeno na svečanoj sjednici Štaba civilne zaštite povodom obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti BiH. Na ovaj način još jednom želimo istaći značaj civilne zaštite“- kazala je komandantica Kantonalnog štaba civilne zaštite Aida Sirbubalo.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.