• OBJAVLJENO: 26.02.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 81 .redovnu sjednicu
Utvrđen prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021 – 2026. godina

 Vlada Bosansko-podrinjskog kantona na današnjoj 81.redovnoj sjednici izdvojila je novčana sredstva kako bi nagradila pet hrahrih Goraždana koji su učestvovali u spašavanju maloljetne djevojke iz rijeke Drine.

Ovaj hrabri čin dokaz je neustrašivosti goraždanskog duha i zajedništva koji se uvijek iskazivao u ovakvim situacijama. Simbolične nagrade spaciocima, kao i pismene pohvale Kantonalnog štaba civilne zaštite koje će im biti uručene na svečanoj sjednici Štaba povodom obilježavanja 1.marta, Međunarodnog dana civilne zaštite, naša su zahvalnost i pokazatelj da smo ga prepoznali i da ga trebamo i dalje njegovati, istaknuto je ovom prilikom.

Vlada nije imala primjedbi na nacrt i u formi prijedloga u skupštinsku proceduru uputila je Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021 – 2026. godina, kao strateški vizionarski dokument petogodišnjeg pregleda stanja i vizije razvoja sistema zaštite i spašavanja.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je utvrdila koeficijenat 0,80 za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za period januar-decembar 2021.godine. Visina koeficijenta se nije mijenjala u odnosu na prošlu godinu, a prema proračunu potrebnih sredstava za period od 12 mjeseci, za otvarivanje ovog prava za 325 korisnika treba obezbijediti 735.000 KM, odnosno 61.000 KM na mjesečnom nivou, pod uslovom da jedan mjesec učešća u Oružanim snagama ARBiH iznosi 4 KM, kako je utvrđeno ovom odlukom.

Razmatrajući materijale i zaključke vezano za provjeru diploma u institucijama BPK-a Goražde, Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravu policije ministarstva i JZU Kantonalna bolnica Goražde da u roku od 15 dana provedu i okončaju postupak provjere diploma u skladu sa Uputstvom za provjeru diploma u institucijama BPK od 04. 02. 2020. godine ta da u skladu sa tim Uputstvom Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dostave Izvještaj o provedenom postupku provjere diploma i svu prateću dokumentaciju.

Ukoliko se ovaj postupak ne okonča u navedenom roku, putem nadležnih istražnih organa izvršit će se provjera vjerodostojnosti diploma/svjedočanstava u ovim institucijama, jedan je od zaključaka.

Takođe, Vlada je zadužila Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport da putem nadležnih isnspekcijskih organa izvrši provjeru vjerodostojnosti diploma za sva lica koja su diplomu/svjedočanstvo stekla u obrazovnim ustanovama koje su za njihovu provjeru tražile naknadu.

Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala i dostavila premijeru Federacije BiH svoje mišljenje/komentar na Nacrt Izvještaja „Praćenja realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka Transparentnost zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH „.

Primljena je k znanju i Informacija Ministarstva za privredu o implementaciji Zakona o turizmu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te zaduženo resorno ministarstvo da, kako je planirano programima rada Ministarstva privrede i Vlade, u skupštinsku proceduru uputi Odluku o osnivanju Turističke organizacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i njen Statut koji je pripremljen u formi nacrta. Uz ove akte, Vlada će kako je istaknuto, razmatrati i Zakon o boravišnoj taksi koji bi se uskoro u formi prijedloga trebao naći na dnevnom redu sjednice Vlade.

Odgovarajući na zahtjev za interventnu dodjelu sredstava, Vlada je odobrila 30.000 KM Općini Foča u FBiH za izmirenje zaostalih obaveza za doprinose i poreze Poreznoj upravi, dok će ostatak traženih sredstava biti dodijeljen u narednom periodu.

Kantonalnom stambenom fondu, Vlada je zaključkom naložila da u roku od 15 dana izvrši reviziju statusa korisnika potkrovnih stanova u naselju Vitkovići koje koriste na osnovu Odluke Vlade te utvrdi zakonitost i opravdanost njihovog daljeg korištenja.

Na kraju sjednice, Vlada je usvojila Elaborat Glavne centralne popisne komisije za popis imovine, zaliha, potraživanja i obaveza na dan 31.12.2020.godine budžetskih korisnika, kao i Odluku o poništenju postupka nabavke usluge popravke i održavanja voznog parka u vlasništvu institucija BPK-a Goražde, uz zaključak o obnavljanju postupka javne nabavke.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.