• OBJAVLJENO: 26.02.2021.
Sastanak ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde sa predstavnicima organizacije Save the Children
Razgovarano o realizaciji projekta „Poboljšanje pristupa i kvaliteta inkluzivnog obrazovanja za vrijeme pandemije COVID-19 za djecu pripadnika ranjivih grupa“

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija, sa saradnicima sastao se danas sa predstavnicima organizacije Save the Children.

Na sastanku je razgovarano o realizaciji projekta „Poboljšanje pristupa i kvaliteta inkluzivnog obrazovanja za vrijeme pandemije COVID-19 za djecu pripadnika ranjivih grupa“ koji implementira ova organizacija,  a u kojem bi učešće uzelo i naše ministarstvo.

Kako je istaknuto na sastanku, analize pokazuje da se zbog pandemije virusa COVID-19 obrazovni sistem u BiH  našao u jednoj krizi, jer su siromaštovo i socijalna isključenost dodatno opteretili ranjive skupine djece u pogledu pristupa kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju.

Cilj projekta je djelovati na neke od najizraženijih problema i utvrđenih nedostataka u pružanju kvalitetnog i inkluzivnog online obrazovanja u vrijeme  pandemije COVID-19 u BiH i Srbiji, te uspostaviti sistem praćenja i sprječavanja napuštanja školovanja, kroz jačanje loklanih multisektorskih protokola i referalnih mehanizama.

Planirano je da učešće uzmu tri škole u kojim bi  se napravila procjena njihovih potreba i nedostatka u pogledu osiguranja kvalitetnog, inkluzivnog i sigurnog obrazovanja u vrijeme pandemije koronavirusa. Škole bi bile opremeljene potrebnim pomagalima koja osiguravaju pristup i zaštitu te omogućavaju izgradnju kapaciteta nastavnog kadra za rad u digitalnom okruženju i pružanju podrške djeci i porodicama iz najugroženijih grupa, kroz obrazovni proces.

Projekat u BiH  će se osim našeg kantona realizovati i u Unsko-sanskom kantonu.

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.