• OBJAVLJENO: 01.03.2021.
Svečanom sjednicom obilježen Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite FBiH
Dodijeljene značke civilne zaštite, pismene pohvale i zahvalnice istaknutim pojedincima i kolektivima

Povodom obilježavanja 1. marta, Dana civilne zaštite FBiH i Međunarodnog dana civilne zaštite, Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upriličio je svečanu sjednicu na kojoj su pojedincima i kolektivima za značajan doprinos u izgradnji sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća te posebno aktivno učešće u funkcionisanju sistema zaštite stanovništva za vrijeme pandemije COVID-19, dodijeljene zahvalnice, pohvale i značke civilne zaštite.

Uvodno obraćanje na sjednici imala je komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite Aida Sirbubalo, a o značaju civilne zaštite govorili su i premijerka BPK Goražde Aida Obuća, gradonačelnik Grada Goražde Ernest Imamović, načelnik općine Pale u FBiH Almin Čutuk, vršilac dužnosti načelnika općine Foča u FBiH Mensura Karahodža te  predstavnik Federalne uprave civilne zaštite  Edin Mušanović, koji su ovom prilikom uputili čestitke svim dobitnicima priznanja i pripadnicima civilne zaštite.

Najveća priznanja, Značke civilne zaštite posthumno su dodijeljene prim.dr.Feridu Tutiću, za ispoljenu hrabrost u zaštiti i spašavanju i  Muniru Radači za postignute rezultate u jačanju sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BPK Goražde.

Značka civile zaštite dodijeljena je i dr.Medini Bičo, jedinoj epidemiologinji u BPK Goražde.

Pismene pohvale civilne zaštite dobili su Covid odjeljenje Kantonalne bolnice i Covid ambulanta goraždanskog Doma zdravlja te JU Zavod za javno zdravstvo BPK i Volonterski servis  Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde.

Posebne zahvalnice za primjer hrabrosti mlađim generacijama, dodijeljene su članovima Kajakaškog kluba „BUK“ Goražde Ahmedu Fazliću i Denisu Rašidoviću te rukometašu Harisu Fidahiću,  koji su nesebično i bez razmišljanja o vlastitim životima sa kajacima iz nabujale rijeke Drine uspjeli  spasiti  jedan mladi život, kao i policajcima Edinu Selaku i Arminu Čavrku koji su tu noć vršeći svoju dužnost pomogli u njenom spašavanju, čime su postali heroji Goražda.

Međunarodna organizacija civilne zaštite koja djeluje pri Ujedinjenim nacijama( ICDO) rezolucijom sa svoje 9. generalne skupštine u Ženevi 1990. godine, odredila je 1. mart za proslavu Svjetskog dana civilne zaštite, jer je 1. marta 1972. godine formirana međunarodna organizacija civilne zaštite, kao međudržavna vladina organizacija.

Proglašavanjem ovog datuma za Svjetski dan civilne zaštite, Generalna skupština je željela da se probudi javna svijest o zadacima ove organizacije, a to su zaštita građana, materijalnih dobara i čovjekove okoline.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.