• OBJAVLJENO: 30.09.2011.
Press konferencija Ministarstva za finansije
Predloženo smanjenje budžeta za 5,3 miliona KM

Press ministarstva za finansije

Tema današnje press konferencije bila je usvajanje Nacrta izmjena i dopuna budžeta BPK-a Goražde za 2011. godinu.

Prema riječima ministra Muhidina Pleha, Vlada BPK-a Goražde je zbog smanjenog priliva sredstava u avgustu ove godine donijela odluku o obustavi izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka iz budžeta BPK-a Goražde, a kako nije bilo nikakvih poboljšanja u ostvarivanju planiranih prihoda, pristupilo se izradi rebalansa budžeta.

– Ono što je bitno istaći jeste da je smanjena finansijska potpora sa nivoa Federacije, koja je u budžetu BPK-a Goražde planirana sa 13 miliona KM. Izmjenama i dopunama budžeta Federacije transferi nižim nivoima vlasti, umjesto ranijih 26 miliona, smanjeni su na 16 miliona. Na osnovu iskustava iz ranijeg perioda, prema kojima se 50% dijelilo ekonomski nerazvijenim kantonima, za očekivati je da će ta potpora do kraja godine za BPK Goražde iznositi 8 miliona KM, tako da imamo smanjenje budžeta oko 5,3 miliona KM. Izmjenama i dopunama, budžet je utvrđen u iznosu od 42,8 miliona KM – kazao je ministar Muhidin Pleh.

Međutim, i pored smanjenja budžeta nastojat će se finansirati osnovni izdaci i rashodi budžetskih korisnika

– Pozicije i stavke koje će se iz budžeta finansirati u smanjenom iznosu su tekući transferi nižim nivoima vlasti, odnosno projekti sa kojima apliciraju lokalne zajednice u sastavu BPK-a Goražde te kapitalni izdaci u budžetu Vlade BPK-a Goražde. Takođe smo imali smanjenje kod određenog broja budžetskih korisnika za neke projekte, ali osnovne aktivnosti kod većine ministarstava sa ovim smanjenjem neće doći u pitanje ukoliko se obezbijede i ovoliko planirana sredstva sa nivoa Federacije – istaknuo je ministar.

Kako je istaknuo ministar za finansije, vlasiti prihodi u budžetu za ovu godinu planirani su u iznosu od oko 32 miliona KM i njihovo izvršenje je u punom kapacitetu, a glavni razlog za donošenje rebalansa budžeta je izostanak finansijske potpore sa nivoa Federacije.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.